× بستن تبلیغات
نوامبر
17
2017

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 61

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

واژه استراتژی[1] در اصل از واژه ی یونانی[2] مشتق شده است که به فعالیت، ابزار یا برنامه به کار رفته توسط رهبر اشاره می نماید.به بیان ارسطو[3]، هدف از استراتژی ، پیروزی است. یعنی استراتژی، ابزار یا برنامه به کار رفته برای رسیدن به پیروزی می باشد[4]. اولین متفکر بزرگی که به اندیشه های استراتژیکی شکل داد سون تزو[5] بود که در زمانی بین سال های 320 تا 400 قبل از میلاد، اولین رساله خود را تحت عنوان هنرجنگ به رشته تحریر درآورد (کالینز،1370: 9). این فرمانده نظامی، استراتژی را در اصطلاح نظامی هنر و فن طرح ریزی ، ترکیب و تلفیق عملیات نظامی برای رسیدن به هدف جنگی مشخص تعریف می کند (بیان، 1378: 29) کتاب سن تزو ماخذ اصلی تئوری های استراتژی مائو تسه تونگ [6]و ارتش سرخ چین بوده است. (بیلس و دیگران،1369 :30)

در قرن نوزدهم کارل فون کلائوزویتس[7] بود که استراتژی را هنر کاربرد نیرو برای دست یابی به اهداف جنگ تعریف می کند (مقدس، 1378: 36). اما در قرن نوزدهم بعد از مرگ فون کلائوزویتس اندشمند معروف و انقلا ب صنعتی در اروپا مفهوم سنتی استراتژی دگرگون شد. بر اثر تحولاتی که بعد از جنگ جهانی اول و دوم پدید آمد، عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، روانی و تکنولوژیکی، ژئوپولیتیکی، ژئو استراتژیکی و …. در استراتژی اهمیت یافت و درتعریف استراتژی علاوه بر وجه نظامی، وجوه دیگر نیز مورد توجه قرار گرفت (بیان، 1378: 31) دردهه 50، زمانی که پاسخگویی به گسستگی های محیطی اهمیت یافت، مفهوم استراتژی وارد فرهنگ مدیریت شد (انسف و مک دانل، 1375: 96).

استراتژی از نظر اندیشمندان مدیریت و در طول زمان، به صورت های متفاوت تعریف شده است. در جدول 1-2 تعدادی از این نظریات ارائه شده است.

مینتزبرگ[8] از جمله افرادی است که بیان می نماید برای استراتژی نمی توان معنای خاص ارائه نمود، و برای درک مفهوم آن، باید آن را از جنبه های متفاوت مورد بررسی قرار داد. او برای استراتژی پنج مفهوم بیان می کند که به مدل پنج پی معروف می باشد. یعنی استراتژی را می توان در مفاهیم طرح و نقشه، الگو، موضع و موقعیت، ترفند و دیدگاه به کار برد.

ü استراتژی به عنوان طرح و نقشه: نوعی مسیر اقدام آگاهانه و مورد نظر، یک رهنمود (یا مجموعه ای از آنها) برای برخورد بایک وضعیت.

ü استراتژی به معنای الگو: اما اگر استراتژی ها بتوانند از پیش اندیشیده شوند، پس قطعاً می توانند دست یافتنی هم باشند. به عبارت دیگر، تعریف استراتژی به معنای “یک نقشه ی پیش از اقدام”کافی به نظر نمی رسد بلکه این نقشه باید در برگیرنده ی نتیجه ای باشد. از این روی استراتژی یک الگواست، به ویژه الگویی از یک سلسله اقدامات.

ü استراتژی به عنوان موضع: وسیله ای برای مشخص کردن اینکه یک سازمان (یا یک فرد) در کجای محیط و در کجای بازار قرار دارد. با این تعریف استراتژی به گونه ی نیروی واسط میان سازمان و محیط جلوه می کند، یعنی میان بافت داخلی و خارجی .

ü استراتژی به معنای دیدگاه: این تعریف توجه به درون سازمان دارد. در واقع در درون ذهن مجموعه ی استراتژیست ها. این تعریف حاکی از آن است که استراتژی یک دیدگاه است که محتوای آن تنها از یک وضعیت شاخص تشکیل نمی شود. بلکه نوعی تصور ذهنی پایدار را نسبت به جهان در برمی گیرد. در این ارتباط ، استراتژی به سازمان همان نسبتی را دارد که شخصیت به فرد.(کوئین،1382: 34-43)

جدول شماره 1-2- تعریف استراتژی(جهانی زاده،1384)

منبع

تعریف استراتژی

پیتر دراکر[9](1995)

کلیه تصمیم های مربوط به اهداف کسب و کار و راه های دستیابی به آن اهداف

ایگور انسف[10](1965)

جزء مشترک در میان فعالیت های شرکت

آلفرد چندلر[11](1952)

تعیین هدف های بلند مدت و کوتاه مدت شرکت، راه رسیدن به آن ها و تخصیص منابع جهت تحقق آن ها

کنت اندروز[12])1987)

الگوی اهداف ، مقاصد و برنامه جهت رسیدن به این اهداف

بروس هندرسون[13] (1984)

عامل ایجاد مزیت منحصر به فرد برای تمایز سازمان از رقبا

آرتور ای تامپسون[14] و استریکلند[15])1990)

الگوی حرکات سازمان و برخوردهای مدیریتی به منظور نیل به اهداف عملیاتی و ارمانی سازمانی و پیگیری ماموریت سازمانی)

هوفر و اسچندل[16](1986)

الگوی بنیادی موجود و طرح امکانات برنامه ریزی شده و تعاملات محیطی است که نمایانگر چگونگی دست یابی سازمان به اهدافش می باشد.

دیگمن[17](1990)

وسیله یا نگرشی که سازمان برای دست یابی به هدف های اصلی و فرعی در مواجهه با شرایط فعلی و آتی برمی گزیند.

ریچارد روملت[18](1986)

اهداف یک شرکت و اتخاذ اقدامات وفعالیت به منظور تخصیص منابع لازم در دست یابی به آن ها

2-1-2 رویکردها به استراتژی

روند تکاملی استراتژی در بستر رویکرد های مختلف تحقق یافته است. هر رویکرد جدید، ابعاد تازه ای از مفاهیم عمیق استراتژی را روشن می سازد و پاره ای از ناشناخته های آن را آشکار می نماید. در این جا به برخی از رویکردهای مهم که در این مسیر تکاملی پدیدار شده است اشاره می گردد.

رویکرد تجویزی آغازگر مباحث استراتژی به شمار می آید. متقدمانی مانند اندروز، چندلر و انسف پرچم داران این رویکرد می باشند. این رویکرد شامل نظریاتی است که شکل گیری استراتژی را حاصل یک فرایند تحلیلی و قاعده مند میدانند. درونمایه اصلی این روش ها جفت و جور کردن عوامل درونی (نقاط ضعف، نقاط قوت ) و عوامل بیرونی (فرصت ها و تهدیدات) به منظور بهره مندی از منافع نهفته در فرصت ها (یا اجتناب از زیان های نهفته در تهدیدات) است. در این رویکرد، استراتژی از تعامل این چهار عامل به منظور استفاده از شایستگی های تمایز بخش سازمان برای بهره گیری از فرصت های استراتژیک محیطی ایجاد می شود .

نظریات متفاوت لیندبلوم[19]، کوئین[20]و مینتزبرگ سرآغاز رویکرد جدیدی به نام رویکرد توصیفی در استراتژی به شمار می آید. صاحبان این مکتب، شیوه تحلیل درتدوین استراتژی را مردود دانسته و بر این باورند که استراتژی از مباحث علت و معلول و متعلق به حوزه علوم است و نه منطق . پس فرآیندهای گام به گام از پیش تعریف شده نمی تواند ما را به تصمیمات درست استراتژیک هدایت نمایند. آنان هم چنین به تغییرات سریع، غیرخطی و غیر قابل پیش بینی محیط اشاره می کنند و تردیدهای جدی خود را در مورد اثربخشی روش های ساده رویکرد تجویزی ابراز می نمایند(جهانی زاده،1384).


[1] Strategy

[2] sterategia

[3] Aristotle

[4] http://WWW.Klminc.com/sterategic_thinking/howdowethink.html

[5] Sun Tzu

[6] Mao Tse-Tung

[7] Karl Von Clausewitz

[8] Henry Mintzberg

[9]Peter F.Druker

[10] Igor.H.Ansoff

[11]Alfred Chandler

[12]R.Kenneth Andrews

[13] Bruce Henderson

[14] Arthur A.Thompson

[15] Strickland

[16] Hofer &Dan schendel

[17] Lester A.Digman

[18]Richard P.Rumelt

[19] Lindblum

[20] J.B.Quinn

لینک منبع و پست :

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی


http://dahe60.blog.ir/post/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C

[PDF] ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﻱ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ
www.iausdj.ac.ir/research/DocLib14/…/PDF/فصل%20دوم.pdf‎Cached
Similar١٢. ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ. ﻱ. ﭘﮋﻭﻫﺶ. Page 2. ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ: ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ. 2-1. ﻣ.
ﻘ. ﺪﻣﻪ. ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺍﺛﺮ ﻣﺤﺮﻙ ﺯﻳﺮ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻧﺎﻡ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﻘﻮﻟﻪ/ﮔﺮﻭﻩ ﺧﺎﺹ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ
ﺑﺮﺭﺳﻲ … ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻭ ﺁﻣﻴﺰﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ …. ﺍﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.
[PDF] ﻓﺼﻞ دوم ﭘﮋوﻫﺶ ي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮي ﯽ ﻧﺎﻣﺒ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
www.iausdj.ac.ir/research/DocLib14/مریم%20شمس/فصل%20دوم.pdf‎Similar2 ژانويه 2013 … ١٣. ﻓﺼﻞ دوم. ﻧﺎﻣﺒ. ﯽ. ﻧﻈﺮي. و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. ي. ﭘﮋوﻫﺶ … ﭘﮋوﻫﺶ. ؛. در داﺧﻞ. و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر، در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ.
ﮔﯿﺮي از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ. و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در. ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار … اﺧﯿﺮ. در.
راﺳﺘﺎي. ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ. ﻫﻮش. ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ،. ﻫﻮش. ﻋﺎﻃﻔﯽ. 3. در. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﻣﻮرد. ﺗﺄﮐﯿﺪ. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ …… رﻗﺎﺑﺘﯽ. و.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ. اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ. ﻣﯽ. داﻧﻨﺪ . در. ﻣﺤﯿﻂ. و. ﺑﺎزار. ﺟﻬﺎﻧﯽ،. ﻫﻮش. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. اﻫﺮم. ﻣﻮرد.
[PDF] دریافت فایل
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/655972‎Cached
Similarﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ. (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب). اﻟﻬﺎم ﻣﺒﺎرﮐ. ﯽ. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ: ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮﻣﺠﺘﺒﯽ رﺟﺐ
ﺑﯿﮕﯽ … اﺟﺮاﯾﯽ (اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ) ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ ﻧﻤـﺎﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ در ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﺧـﻮد از ﻓﮑـﺮ، اﯾـﺪه و ﻧﻮﺷـﺘﻪ … ر ﺑﯿﻦ
ﻫﻮش ﺗﺠﺎري و اﺑﻌﺎد آن ﺑﺎ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. ﺳﻄﺢ. 01 … ﻓﺼﻞ دوم: ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خلاقیت :: دهه شصت, دانلود …
dahe60.blog.ir/post/112‎Cachedتوضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همراه
با منبع … پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه. رفرنس
نویسی و …. مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی · مبانی نظری
و …
بررسی رابطه استراتژی رقابتی، ساختار سازمانی و عملکرد شرکت های …
download-thesis.com/…/بررسی-رابطه-استراتژی-رقابتی،-ساختار-س/‎Cachedکلید واژه ها: ساختار ؛ استراتژی رقابتی ؛ عملکرد سازمانی؛ تئوری مبتنی بر منابع
… 1-1-2- پیشینه استراتژی 13 … 1-2-2- تحقیقات مینتزبرگ در مورد انواع
ساختارهای سازمانی 33 ….. در اين پژوهش براي گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و
ادبيات تحقيق موضوع از مطالعات کتابخانه اي و … ترجمه ی عبداله زندیه ،تهران:
انتشارات سمت.
[DOC] چكيده
www.isihome.ir/freearticle/ISIHome.ir-55004-sample.doc‎Cached
Similarادبيات و مباني نظري تحقيق 1. عنوان : طبقه بندي مدل … فصل- مدل ها و ابزارهای برنامه
ريزی استراتژيک. 3-1- مقدمه …. 3-3-18- چارچوب مزيت هاي رقابتي. 3-3-19- ماتريس
…. در همين راستا مدل هاي متعددي توسط نظريه پردازان ارائه و مورد استفاده واقع شده اند.
[DOC] استفاده از رویکرد سرمایههای فکری به منظور ارتقا مزیت رقابتی پایدار …
www.fosareh.net/fa/files/pdf/osa-ghasemi.doc‎Cached
Similarاز طرف دیگر سرمایه فکری، نوآوری و خلق ارزش امروزه موضوعاتی هستند که مورد توجه
خاص مدیران، … این پژوهش به دنبال خلق و ایجاد مزیت رقابتی پایدار براساس تاثیر
سرمایههای فکری در کتابخانههای … ضرورت این تحقیق را میتوان در بکارگیری این
نظریههای ارائه شده سرمایهفکری در حوزه عمل دانست. … 2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش.
[DOC] ” شناسايي عوامل موثر بر بکارگيري تجارت الکترونيکي: مطالعه بين …
https://tmj.um.ac.ir/index.php/manag/article/download/2881/1510‎Cachedاين مقاله بر اساس يافته هاي تحقيق ميداني در شرکت هاي فعال در زمينه صنعت نرم
افزار شکل … نظري مدل تحقيق ادبيات و پيشينه تحقيق بررسي و مدل زنجيره ارزش
فعاليت هاي … ،گروهي و سازماني)، مهارت هاي تخصصي کارکنان و رضايت مشتريان
مورد سنجش … واژه های کليدي : مديريت دانش، استراتژي رقابتي تمايز،زنجيره ارزش
فعاليت هاي …
[PDF] اصل مقاله (1334 K)
tms.atu.ac.ir/article_1359_60fa8dfcca9b8a1c534860d8e6ee8cf0.pdf‎Cached
Similarﺍﺭﺯ. ﻳﺎﺑﻲ. ﺑﻠﻮﻍ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ. ﻱ. ﺭﻗﺎﺑﺘ. ﻲ. ﺩﺭ ﻫﺘﻞ. ﻫﺎ. 1B. (ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﻫﺘﻞ. ﻫﺎ. ﻱ. 3. 4ﻭ. ﺳﺘﺎﺭﻩ. ﺍﺳﺘﺎﻥ. ﻳﺰﺩ. )
2B. ﻣﻬﺪ. ﻱ … ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ، ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻱ ﺭﻗﺒﺎ ﻭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ، …. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﺎ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻮﻳﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺎﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ … ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ.
[PDF] ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺛﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ا
jir.irc.ac.ir/article_7292_80dce68f446236d44e2fe04bf6bfefb5.pdf‎Cached
Similar20 مه 2014 … ﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ. اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺻﻮرت. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. از ﻧﻮع. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. -.
ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ. اﺳﺖ …. ﺳﺎدﮔﯽ، ﻓﺮاﮔﯿﺮي و وﺟﻮد ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاوان ﻧﻈﺮي در ﻣﻮرد اﺳﺘﺮاﺗﮋي.
[PDF] ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو اﯾﺮان – پژوهش‌های مدیریت در ایران
mri.modares.ac.ir/article_2413_55ef7fe6bec5ef44e8ef16980da9bbb8.pdf‎Cached
Similarدر. ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮﻣ. ﺒ. ﻨﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ و. ﻗﺎﺑﻠﯿﺘ. ﻬـﺎ. ي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ. ،. ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﺳﺎزﻣﺎن و. ﻗﻠﻤﺮو
رﻗﺎﺑﺖ را ….. ي. اﺻﻠﯽ و اﻧﺤﺼﺎري ﺻﻨﻌﺖ، اﯾﺠـﺎد ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﺗﺨﺼـﺼﯽ ﻣـﻮرد ﻧﯿﺎزــ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺮاﮐـﺰ ﻃﺮاﺣـﯽ و.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ …. ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ آﮐﺎدﻣﯿﮏ رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﺷﺎﯾـﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر. ﺳﻠﺰﻧﯿﮏ. 4.
[PDF] اﻳﺮان در ﻫﺎ ﺑﻨﮕﺎه ﭘﺬﻳﺮي رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺎي ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﺮرﺳ
ecor.modares.ac.ir/article_2177_1db2186fb99d0289429f609e177e6ff6.pdf‎Cached
Similarرﻗﺎﺑﺖ. ﭘﺬﻳﺮي. ﺑﻨﮕﺎه. ﻫﺎ. در. اﻳﺮان. ﻫﺎﺷﻢ آﻗﺎزاده. 1. ﻣﻬﺮداد اﺳﺘﻴﺮي. 2. ﺑﻬﺎره اﺻﺎﻧﻠﻮ. 3. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. 20/1/
86 … در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي. ﺑﻨﮕﺎه … ﻫﺎ در دو دﺳﺘﻪ راﻫﺒﺮدي و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ .اﻧﺪ. اﺑﺘﺪا ﺑﺎ …. ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن، اﺳﺘﺮاﺗﮋي، ﺳﺎﺧﺘﺎر و رﻗﺎﺑﺖ. ﭘﺬﻳﺮي
….. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﭘﺲ از. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن،. ﺑﻪ. ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎ. ي. ﺗﺸﻜﻴﻞ. دﻫﻨﺪه.
[PDF] بازار – تبیین استراتژی محصول های بازاریابی شرکت بر عملکرد …
bar.yazd.ac.ir/article_173_eeb945ad62ec87711deb1c96a53c9d9a.pdf‎Cached
Similar18 ا کتبر 2010 … در ابتدا به بيان مباني نظری پژوهش … پرداخته و بعد از آن پيشينه پژوهش )رابطه بين
استراتژی رهبری هزینه، تمایز، … های بازاریابي و عملکرد بازار( را مورد مداقه قرار مي …
منابع ارزشمند مزیت رقابتي، همچون قابليت. های بازاریابي م. ي.
[PDF] اصل مقاله – دانشگاه تهران
https://jibm.ut.ac.ir/article_54760_59d2fb259318e9d567d7befb175b34fb.pdf‎Cachedﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ. ﺑﺮ ﻣﺸـﺘﺮي. ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي. ﻗﺒﻠﻲ،
ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ … Hammond, Lomax, 2008. ). ﭘﮋوﻫﺶ. در. ﺑﺎره. ي. ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت. دﻫﺎن. ﺑﻪ. دﻫﺎن. اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﻳﺪ. اﺳﺖ و در … ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت. دﻫﺎن … ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﺳﺖ. ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬا …..
Romaniuk & Nenycz-Thiel 2011. ). وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ. ،. ﻣﻔﻬﻮﻣ. ﻲ. ﻣﻬﻢ. در. اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ.
[PDF] اصل مقاله (334 K) – دانشگاه تهران
https://jibm.ut.ac.ir/article_29186_21f82f96ca8e383f072952a807bb2747.pdf‎Cachedي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋي رﻗﺎﺑﺘﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻧﺪارد و. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﻫﺎ. ي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. را ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺎدراﺗﻲ
دارﻧﺪ . واژه …. ﻋﻮاﻣﻠﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺻـﺎدراﺗﻲ. ﺷـﺮﻛﺖ …. ي
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺎدراﺗﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻣﻌﻨﺎدار دارد . ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ. از ﻣﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي.
[PDF] های رقابتی و عملکرد سازمانی استراتژی ارزیابی
sbu.ac.ir/Cols/FMA/Documents/نشریات/راهبردی/sale5/…/2.pdf‎Cached
Similarاستراتژی رقابتی؛ استراتژی تمایز؛ استراتژی رهبری هزینه؛ عملکرد. سازمانی. ؛.
گروه. های استراتژی . تاریخ دریافت مقاله: 51. /. 57. /. 1311 … استراتژی. های مورد
استفاده در سازمان. ،. تأثیر فراوانی بر عملکرد آنها دارد، به. شکلی که برخی … رقابت.
ی. و عملکرد سازمان. ی. 07 .2. مبانی و چارچوب نظری تحقیق. مفهوم استراتژی از سال.
1195.
[PDF] ریسک و مالی عملکرد پایداری بر رقابتی های استراتژی تاثیر
far.ui.ac.ir/article_17053_0aac0d997bb32c9a990dbc34a05861c6.pdf‎Cached6 ا کتبر 2015 … استراتژی. های. رقابتی. بر. پایداری. عملکرد. مالی. و. ریسک. محمد مرادی. *. 1. ، سعیده
سپهوندی …. پژوهش. های قبلی مورد بررسی قرار نگرفته. است. مبانی نظر. ی و پ.
یشینه پژوهش …. های پژوهش. با توجه به مبانی نظری و پيشينه تجربی،.
[DOC] لطفا برای دریافت فایل کلیک نمائید. – شرکت آب و فاضلاب شهری …
www.abfa-mazandaran.ir/dorsapax/userfiles/file/paper2.doc‎Cached
Similarهر شرکت موفقی قابلیت های کلیدی خاص خود را دارد و هر قابلیتی می تواند امتیاز …
مدیریت دانش سازمانی، یکی از مهم ترین عوامل موفقیت شرکت ها رقابتی و عصر
اطلاعات است. … های مدیریت دانش و تصمیم گیری استراتژیک می باشیم و هدف پژوهش
حاضر بهبود در ….. مفهوم دانش پنهان و دانش آشکار توسط نوناکا برای طرح ریزی نظریه
یادگیری …
[PDF] ﻣﺪل ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ دﻟﻔﻲ
smr.journals.iau.ir/article_519252_b94b0eb905351d931e7e907d669a5179.pdf‎Cached9. ﺗﺎ. 35. ﺗﺎرﻳﺦ اراﻳﻪ: 20/1/93. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش: 1/3/93 … ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﮔﺮدﻳﺪه و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ را
اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ … ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ از ادﺑﻴﺎت ﻧﻈﺮي در ﻣﻮرد ﺗﻌﺎرﻳﻒ، دﻳﺪﮔﺎه. ﻫﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزي ﻫﺮ.
ﻳﻚ از … ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده و ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي آ. ﺗﻲ. اراﻳﻪ … ي
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺎزار، ﺑﺮﻧﺪ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ) ﺳﻮاﻻت زﻳﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻟﻒ) ﺗﻌﺎرﻳﻒ، اﺑﻌﺎد و … اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ. ﻣﻲ
. ﺗﻮاﻧ.
مدیریت راهبردی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/مدیریت_راهبردی‎Cached
Similarمدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک یک تجزیه و تحلیل در خصوص مسایل مهم و …
مطالعات اخیر و بزرگان علم مدیریت از این نظریه حمایت می‌کنند که استراتژی نیاز دارد
که … یکی از ابزارهایی که می‌تواند در مباحث برنامه‌ریزی استراتژیک و
تصمیم‌گیری‌های چند معیاره مورد استفاده قرار گیرد، … آموزش، پژوهش و مشاوره مدیریت
استراتژیک.
[PDF] بررسی تاثیر استراتژی منابع انسانی با رویکرد مزیت رقابتی و …
bikport.pmo.ir/pso_content/media/article/95062003_0.pdf
ر تاریخ …………. از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان: “. بررسی تاثیر. استراتژی
منابع … ام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست …. نیروی. انسانی. در.
خلق. وضعیت. رقابت. ی. پایدار. غافل. نباشند. باو. استفاده …… باتوجه به مبانی
نظری موضوع و پویائیهای واقعی و عینی رقابت می توان مزیت رقابتی را به پنج نوع
کلی زیر.
[PDF] نقش زیرساختی و فرآیندی مدیریت دانش در مسیر چابک سازی صنعت با …
journals.ihu.ac.ir/index.php/bsrq/article/download/8603/2711‎Cachedو جزئی برازش، فرضيات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتايج نشان می دهد، … ي و ايمان
نوربخش. / علي اصغر شهباز … 2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 1-2- مدیریت دانش و
… از آنجا که دانش منبعی رقابتی تلقی می شود، سازمان های اخذ دانش،. ابتكارعمل … )
2003( بيان می کند که مديريت دانش، يک استراتژی بهينه و سيستماتيكی 1برگرن.
تحقیق هوش تجاری در سازمان – یک دو سه پروژه
123project.ir/فروشگاه-1-2-3…/تحقیق-هوش-تجاری-در-سازمان/‎Cached
Similarچکیده; مقدمه; مبانی نظری تحقیق; پیشینه تحقیق; ضرورت اسقرار هوش تجاری در
سازمان ها … رقابتی، کشورها و نیز بنگاه ها در تصمیم گیری و اتخاذ استراتژی
رقابتی خود … ی تأثیر و تأثری مدیریت دانش با هوش تجاری سازمان ها را مورد بررسی
قرار داده اند.
تدوین برنامه‌ راهبردی توسعه گردشگری روستایی ایران
www.jmsp.ir/article_7946.html‎Cachedروش مورد استفاده در این پژوهش، روش پیمایش و مطالعات میدانی(نمونه 130نفری از جامعه
آماری … راهبرد کلان مطلوب پیشنهادشده توسط تحقیق، راهبرد رقابتی است(با جمع
امتیاز عوامل … در ادامه به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق و همچنین تحلیل نقاط
قوت، …. در پژوهشی با عنوان “استراتژیهای توسعه گردشگری روستایی” با استفاده از
مدل …
[PDF] مـقـالــه
chmb.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=c14319e0…‎Cached
Similarتاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ … این سیاستهای کلی بر پایه ی محورهای سه گانه ی »اقتصاد
مقاومتی«، »پیشتازی در عرصه …. حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی …. مورد توجه
کشورهای سلطه گر قرار داشته تا بتوانند از این رهگذر و با هدف قراردادن رفاه و آسایش
مردم … )نظریه پایه توســعه( اســتان ها، تهیه مبانی ….. استراتژیک مجمع تشخیص
مصلحت نظام به.
[PDF] ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻜﻴﺪه
jmfr.srbiau.ac.ir/article_5179_83b5f02560aee1e39a96389c26d24035.pdf‎Cached
Similarﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. : 12/2/91. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش. : 15/6/91. ﭼﻜﻴﺪه. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻳﺰي. اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ. ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي. ﻃﻼﻋﺎﺗﻲ. در
. راﺳﺘﺎي. ﺗﺤﻘﻖ. اﻫﺪاف. ﺳﺎزﻣﺎن،. از. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ. ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ. اﺳﺖ. ﻛﻪ. در. دﻫﻪ. ﻫﺎي. اﺧﻴﺮ. ﻣﻮرد. ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ
. اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻳﺸﮕﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ . اﻳﻦ. ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ … ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ … ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ … ي ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﺑﻬﻨﮕﺎم و در ﺗﻮازن ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎ، اﻫﺪاف.
[DOC] کلیات تحقیق
efrain3276.persiangig.com/IranVM/payan-nameh-arshad-automation.doc
بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه
ستادي …. فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق …… اتوماسیون بر بهبود
تصمیم گیری مدیران در حوزه ستادی استانداري گیلان را مورد بررسی قرار می گیرد . ….
در راستای کسب مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ، دور نمای استراتژیک حرکت های
خود …
[PDF] شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری با استفاده از …
jtdm.irost.ir/article_356_dd3ee106fc134f6fbdeec60161ff7b1b.pdf‎Cachedو مدیریت ی، عوامل محیطی، منابع مالی، نوع فناوری و جایگاه رقابتی واحد بهره بردار
به عنوان … به این س ؤاالت، ابتدا به مروری گ ذرا بر مبانی نظری و پیش ینه
مطالعات ….. اولیۀ موضوع مورد بحث در سامانه پیشینه پژوهش پژوهشگاه علوم و فناوری.
[PDF] هزينه حقوق صاحبان سهام توان رقابتي محصول و
faar.iauctb.ac.ir/article_514033_75b2a8b069e231f1d4d4763d2c22f19e.pdf‎Cached
Similarرابطه ب. نی. توان رقابت. ی. محصول و هز. نهی. حقوق صاحبان سهام است. داده ها. ی. مورد ….
در ادامه ساختار تحقیق شامل بیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش ، روش شناسی تحقیق

مبانی نظری تکنولوژی آموزشی درباره هوشمند سازی مدارس
www.iranprojhe.com/…مبانی-نظری/686-مبانی-نظری-تکنولوژی-آموزشی-درباره-هوشمند-سازی-مدارس.html‎Cachedمبانی نظری تکنولوژی آموزشی درباره هوشمند سازی مدارس: تفکر استفاده از رایانه ها و
شبکه … برای دسترسی به فایل ورد WORD این مقاله ، بعد از پرداخت حق اشتراک
فایل شماره 104 … در واقع سال 1993 را می توان سال شروع دقیق توسعه ی مدارس هوشمند
بدانیم و … مدارس هوشمند محیط همکاری و رقابت هستند و مواد آموزشی و تمرینات جهت بسط
این …
[DOC] برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني
hrm.niordc.ir/uploads/barnamerizi-s_6224.doc‎Cached
Similarيكي از اين منابع كه منبع راهبردي براي سازمانهــــا محسوب مي شود، منابع انساني است
كه جزء … موثرترين راه دستيابي به مزيت رقابتي در شرايط فعلي كارآمدتر كردن
كاركنان … يكي از حساسترين و پيچيده ترين وظايف مديريت ارشد سازمان، حفظ
نيروهاي مورد … و كار، امروزه در يافته اند كه اعمال اصول مديريت استراتژيك منابع
انساني، و پيوند …
[PDF] اصل مقاله – دانش حسابداری
jak.uk.ac.ir/article_1425_ba798edf6dcfe772e0194fc8d4943e56.pdf‎Cachedبنگاه، لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای رقابت در بازار … در تعامالت
استراتژیک با دیگر شرکت. ها به دنبال … پیشینه و مبانی نظری پژوهش … سرمایۀ
مورد نیاز …. پیشینۀ پژوهش. پژوهشی که صراحتاً به بررس. ی. رابطۀ رقابت. در بازار
محصول.
نگاهی گذرا به تاریخچه شکل گیری تئوری مبتنی بر منابع (RBV …
www.farahzadi.com/site/?p=249‎Cached
Similar19 جولای 2014 … نگاهی گذرا به تاریخچه شکل گیری تئوری مبتنی بر منابع (RBV) … ترین تئوری
های حوزه ی مدیریت و همچنین به عنوان زیربنای ظهور و شکل گیری مدیریت …. محتوای
پژوهش های مدیریت استراتژیک را می توان در این باره دانست که جهت گیری … به این
صورت تئوری مبتنی بر منابع را که مفهوم کلیدی مزیت رقابتی را نیز …
[PDF] بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و دو سوتوانی … – مدیریت نوآوری
www.nowavari.ir/article_15363_a2bc098b7a165fdd052a52f1a3b9ed93.pdf‎Cachedی م. صادرات. کرد. ی نوآوری بر عمل. ی و دو سوتوان. ش به کارآفرین. ی تاثیر گرای …
شرکت را نسبت به رقبا و محیط رقابتی مورد سنجش قرار می دهد، در نقش یک … در ادامه
این مقاله، پﺲ از تشریﺢ مبانی نظری، پیشینه پژوهش موضوع بیان می شود و پﺲ از آن،.
ایجاد ارزش برند در بازار پوشاک ایران » بانک مقالات بازاریابی ایران …
marketingarticles.ir/…/62-ایجاد-ارزش-برند-در-بازار-پوشاک-ایران.html‎Cached
Similarتاریخ درج مقاله : 19 خرداد 1392 … استراتژی بازاریابی اغلب به عنوان مهمترین ابزار
ایجاد ارزش برند مورد توجه قرار می گیرد. …. بنابراین در توسعه یک استراتژی
رقابتی جهانی برای برند، استراتژی موفق باید … ۵-۱) فرضیه ها ی تحقیق: … لازم به
توضیح است که مبانی نظری هریک از فرضیه های فوق در ادبیات نظری به طور مشخص و
مشروح …
[PDF] مولفه های موثر بر میزان همراستایی استراتژی های فناوری … – ایران سازه
iransazeh.ir/index.php/2015…/2015-11-18-06-42-29?…‎Cachedاست، ایجاد مزیت رقابتی، بهبود کیفیت، اتوماسیون و مهندسی مجدد فرایندهای ….
مبانی. نظری. و. پیشینه. پژوهش. -2. -1. همراستایی. استراتژیك. کسب وکار. و. IT …. ی
. IT. و. کسب وکار را از نظر فعال. ی. تهای اجتماع. ی. و فن. ی. مورد تجز. ی. ه و تحل. ی.
[PDF] مطالعه ای بر مبانی نظری و اصول بازار یابی سبز – سیویلیکا
https://www.civilica.com/PdfExport-MTCONF01_009=مطالعه-ای-بر-مبانی-نظری-و-اصول-بازار-یابی-سبز.pdf‎Cachedﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﯼ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮﯼ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﯾﺎﺑﯽ ﺳﺒﺰ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮﻡ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﺎﺯﯼ … ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ … ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺳﺒﺰ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻫﺎﯼ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﻗﺎﺑﺘﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. … ﺗﺎﺭﯾﺨﭽﻪ ﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺳﺒﺰ ﻭﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺳﺒﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎﻥ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ
ﻭ.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی – آپارات

► 0:13https://www.aparat.com/v/VSnx2
8 Sep 2017 – 13 sec
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی … “موانا” از استعدادهای دریانوردی خود استفاده میکند تا به یک جزیره ی افسانه ای …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی – آپارات

► 0:13https://www.aparat.com/v/VSnx2/مبانی_نظری_و_پیشینه_تحقیق_مزیت_رقابتی
8 Sep 2017 – 13 sec
فروش فایل توضیحاتاز زمان آدام اسمیت که تئوری مزیت مطلق را مطرح کرد، اقتصاددانان تمایل پیدا کردند تا عوامل مؤثر بر عملکرد صنعت داخلی را …
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره هوش رقابتی | NCBA
ncba.ir/html/1885‎Cached17 سپتامبر 2017 … مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی هوش رقابتی … نیروهای پنج گانه رقابتی و
استراتژیهای ژنریک، مفهوم هوشمندی رقابتی را خلق کرده است.
دانلود ؛ مباني نظري و پيشينه پژوهش برنامه‌ريزي استراتژيك
nowindanesh1.jahanblog.net/post-38956.html‎Cached6 نوامبر 2017 … مباني نظري و پيشينه پژوهش برنامه‌ريزي استراتژيك در 49 صفحه ورد قابل … را در
سه سطح فردي،فرآيندي و سازماني مورد بررسي قرار داده اندو تاثير اين سه … يك مزيت
رقابتي و استراتژيك و نيز سازاندهي مراحل توسعه مديريت دانش در …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

بایگانی

× بستن تبلیغات