× بستن تبلیغات
نوامبر
17
2017

افسردگی در هنرمندان

این پژوهش براساس مطالعات متعددی که رابطه موسیقی، اضطراب و افسردگی را مورد تایید قرار داده است ترتیب داده شده و هدف آن بررسی تاثیر تمرینات موسیقی بر میزان اضطراب و افسردگی هنرمندانی است که با آلات موسیقی کار می کنند

در این تحقیق سعی کامل به عمل آمده که شخصیت والا و ارزشمند موسیقی دانان و هنر با ارزش موسیقی در جامعه بهتر از پیش روشن گردد و همچنی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 210 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 67
افسردگی در هنرمندان

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

کاربر

چکیده پژوهش :

این پژوهش براساس مطالعات متعددی که رابطه موسیقی، اضطراب و افسردگی را مورد تایید قرار داده است ترتیب داده شده و هدف آن بررسی تاثیر تمرینات موسیقی بر میزان اضطراب و افسردگی هنرمندانی است که با آلات موسیقی کار می کنند.

در این تحقیق سعی کامل به عمل آمده که شخصیت والا و ارزشمند موسیقی دانان و هنر با ارزش موسیقی در جامعه بهتر از پیش روشن گردد و همچنین به بررسی کمبودها و نیازهایی که در جامعه هنرمندان می باشد و با آنان مواجه هستند و کمتر مورد توجه کسی قرار گرفته است، بپردازد. در کنار این بررسی میزان اضطراب و افسردگی در نوازندگان موسیقی و افراد عادی مورد مقایسه قرار گرفته است.

در این تحقیق به منظور صحت و سقم فرضیه و اجرای روشهای آماری مربوط به 20 نفر از نوازندگان موسیقی و 20 نفر از افراد عادی شرکت داشتند.

برای جمع آوری اطلاعات از آزمون اضطراب کتل و افسردگی بک استفاده شد.

در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون مقایسه میانگین در گروههای مستقل «t» استودنت استفاده شد.

نتایج مطالعه نشان داد که بین تمرینات موسیقی و اضطراب نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد. یعنی فرضیه اول این پژوهش تایید شد یعنی فرض خلاف مورد قبول واقع شد و فرضیه دوم این پژوهش نیز که شامل میزان افسردگی نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد، مورد تایید قرار گرفت. و مجدداً فرض خلاف برای این فرضیه ثابت شد.

برای بررسی سوالهای مربوطه (میزان اضطراب و افسردگی) لازم بود، میانگین دو گروه در رابطه با هر یک از ویژگیهای مقایسه دو گروه مستقل مورد آزمون قرار گیرد.

چون «t» محاسبه شده در آزمون اضطراب کتل 93/2 = t از «t» مبین جدول یعنی 021/2 در سطح اطمینان 5% بزرگتر است لذا فرض خلاف پژوهش تایید می گردد. بدین معنی که بین میزان افسردگی نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد.

« فهرست مطالب »

عنوان : صفحه :

فصل اول : معرفی پژوهش

مقدمه

بیان مساله

اهداف تحقیق

اهداف اختصاصی تحقیق

ضرورت و اهمیت تحقیق

فرضیه تحقیق

تعاریف عملیاتی تحقیق

متغیرهای تحقیق

فصل دوم : ادبیات تحقیق

بخش اول : سابقه تاریخی اضطراب

فرضیه هایی راجع به علل اضطراب

سبب شناسی اضطراب از دیدگاههای مختلف

بیان غیرکلامی اضطراب

اختلالات اضطرابی

انواع اختلالات اضطرابی

درمان اختلالات اضطرابی

بخش دوم : سابقه تاریخی افسردگی

علل افسردگی از نظر دیدگاهها و مکاتب مختلف

سبب شناسی افسردگی

حملات افسردگی

بیان غیرکلامی افسردگی

درمان افسردگی

افسردگی توام با اضطراب

چند نمونه تحقیق

بخش سوم : تاریخچه موسیقی

موارد اساسی خواص موسیقی

انواع سازها

نت و نت نویسی

پیشینه تحقیقات قبلی

فصل سوم : روش اجرای پژوهش و جمع آوری داده ها

روش اجرای پژوهش و جمع آوری داده ها

ابزار اندازه گیری

تست اضطراب کتل

دستور اجرای تست

تست افسردگی بک

دستور اجرای تست

روش تصحیح و نمره گذاری تست اضطراب کتل

روش تصحیح و نمره گذاری تست افسردگی بک

روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری و بررسی تحقیق

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات

منابع

ضمائم

پیوست شماره 1 : منابع فارسی

پیوست شماره 2 : منابع خارجی

پیوست شماره 3 : تست اضطراب کتل

پیوست شماره 4 : تست افسردگی بک

مقدمه :

هیچ انسانی از افسردگی و اضطراب، تشویش و نگرانی مصون نیست. هر فردی در طول عمر خود بالاخره طعم ناگوار محرومیت، یأس و سرخوردگی و ماتم را مزه مزه می کند، چون هیچ وقت یک بیماری هرقدر هم شایع باشد قادر نخواهد بود همگی افراد یک جامعه را مبتلا کند. بنابراین حالات فوق به هیچ وجه نمی تواند بیماری تلقی شوند، بلکه در مواقع نوع واکنش در مقابل حوادث ناگوار زندگی به حساب می آیند.

تا آنجا که حالا یأس، سرخوردگی و اضطراب به عنوان واکنش محسوب می شوند، بسیار سالم و مفید می باشند. زیرا مثل یک دریچه اطمینان شرایط سخت و دشوار محیط را به فرد گوشزد می کنند تا بدین وسیله شخص بتواند خود را از صدمه و گزند بیشتر حفظ نماید.

حالات سرخوردگی، اضطراب و افسردگی در زندگی روزمره، همانند درد، سوزش، و تورم زخمی می باشند که وسیله آنها زخم پوشیده و محافظت شده و از گسترش آن جلوگیری به عمل آمده و فرصت التیام پیدا نمی نماید، یأس و سرخوردگی، افسردگی و اضطراب و تشویش هم اموری غیرقابل اجتناب می باشند.

(معانی 1371 ، ص 18)

فصل اول :

معرفی پژوهش

بشر همواره از موسیقی برای ابراز و بیان افکار و احساسات خود استفاده کرده است. ریتم نخستین رکن موسیقی، قبل از تکلم، وسیله آرامش و نیایش آنها بوده است. بشر اولیه آواها و حرکات موزون و مراسم و پایکوبیها بر ترسها، غمها و شادیها، آمال و آلام خویش می بخشیده و احساسات خود را جاری می ساخته است، آنگاه که می هراسید در طنین آواگریهای جمعی خود از بی قراریها می کاهید. و در قدرت شادمانی با ریتم به پایکوبی و تحریک می رسید و هنگامی که اندوهگین بود به شک و آهی موزون دل را تسکین می بخشید و امواج خون را تعدیل و در هنگام ابهام و شدت نیاز، تنهای آهنگی داشت و در غرور و نوحه سرایی می پرداخت.

(خالقی، 1369 ، ص 14)

امروز سخن از تاثیر و فوائد موسیقی در مراحل مختلف رشد و زندگی از دوره جنینی تا سالمندی بوده و سخن از تاثیر ارتعاشات موزون، در رشد گیاهان و جانوران است، و این همه تلاش و علاقه تاریخی بشر به موسیقی و مواهب روحی آن نمایشگر گرایش باطنی آدمی به نظم، هماهنگی و زیبایی ذاتی آن است.

موسیقی همیشه در زندگی، حزن و همدردی، بی قراری و شیدایی داشته است. و این موضوع در تاریخ و تمدن بسیاری از ملل از جمله کشور متمدن و کهنسال ایران به چشم می خورد.

(زاده محمدی، 1371 ، ص 53)

موسیقی کشف افتهای ناپیدا، پیدایی راهای نو، و جدید ذهنی و عوامل معنوی برای فرا رفتن از این هنر شگفت انگیز، در همۀ اعصار، همواره در فراسوی قوانین حاکم و دستورات اجتماعی به حیات آشکار و فراگیر خود ادامه و در نهایت حتی اخلاق و سیاست را به تبعیت از خویش فراخوانده است.

گسترده و عمق موسیقی اصیل، انسانی، ناب، و معنوی تا بدان جاست که حتی تعصبی ترین صاحبان امور در ادوار گوناگون تاریخی را به سوی یافتن خویش طلبیده است، و اصولاً این امتیاز از خصایص جونهرۀ هنر است و موسیقی بعنوان طلایه دار هنرها توانسته است در بحرانی ترین مقاطع ممکن، همچنان حضور خود را به انحناء مختلف از حاشیه به سوی متن جامعه حرکت دهد و سرانجام به تصرف دلخواه اذهان روشن بپردازد، و اگر به تعریفی از تازه تر، توازن، تعادل حیات طبیعت و انسان را پاره ای از مأخذهای موسیقی بدانیم، باید اقرار کنیم که موسیقی در درون خود ماذوات کائنات است و گریزی از آن نیست.

بدین سبب باید اهل موسیقی کاشفان جوهرۀ زندگی نامید. در همین رابطه می توان گفت که نخستین اشارات صوتی و آواها که سرانجام به تجسد «کلمه» رسیده در زمان خود به مثابه علائم اختصاری ارتباط و بیان خواسته ها خلق شده بودند، چنانکه می توان امروزه بنابر تحقیقات علمی، موسیقی را زبان حال اشیاء دانست، از ضزبات نبض سنگ کوارتز تا تنفس خاموش مرجانها در اعماق دریاها و رقص لاادری با دو برگ. (همان منبع، ص 115).

موسیقی یکی از اعجاب انگیزترین پدیده های جهان افرینش است. موسیقی که بیان توانر اصوات است و در جهان مادی راه گریزی را به پهن دشت زیبائیها می گشاید و سرچشمۀ زلال حقیقت را در سایۀ ملودیهای طبیعی بیان می کند، احساس را در وجود جاندار بر می انگیزد و عالم را که آفریندۀ خدای تواناست با همۀ عظمتش تبلور می بخشد، موسیقی از بدو خلقت اغاز گردیده است و تا رستاخیز نیز ادامه خواهد داشت، به کلمۀ ظاهری موسیقی نباید نگریست زیرا منظور این نیست که بعد معینی از نغمه ها مورد نظر باشد، بلکه گستردگی عالم اصوات مورد نظر است، همانند لحظاتی که باد می وزد و سنفونی ترس را در صحنل طبیعت به اجرا در می آورد و یا در ان کنسرتی که پرندگان در آغاز بهاران سرود می خوانند، موسیقی حدو مرز معینی ندارد، همانگونه که جهان خلقت را محدودیتی نیست. بنابراین ارتباطی که در جهان ادامه دارد وسیلۀ انتقال افکار است خود صورت که زیر بنای سازندگی است.

(نیکونژاد، حسین، 1371، ص 1).

بطور کلی موسیقی با ادراک ارتباط دارد زبان گویایی دل فصیح ترین واسطۀ معرفی احساسات است. موسیقی باید مقدم بر هر خاصیت دیگری طور تنظیم شود که اندیشه ها و اجرای آن با وسعت زندگی منطبق گردد و چون شعر زبان، عاطفه و احساسات است.

موسیقی انسان را به خداوند نزدیک می کند و او را به شناسایی خداوند رهبری می کند /و بشر در عالمی که بر آن مجهول است سوق می دهد.

(رازانی، ابو تراب، 1342، ص 56 – 60)

شناخت موسیقی ایرانی وقتی میسر است که فرهنگ ایران را شناخته باشیم، چرا که موسیقی ایرانی نیز چون سایر هنرهای ملی ایران زائیده فرهنگ این مرز و بوم است. موسیقی ایرانی ریشه در عرفان آریایی دارد و همانطور که در عرفان دوگانگی ها با هم وجود دارند و قسمتی از ساختار عرفان را تشکیل می دهند. این موسیقی نیز به عنوان شاخه ای از عرفان زمانی شکل می گیرد که از این دوگانگی ها را نیز شامل باشد.

(سلطانی، پیمان، 1372، ص 320، 321 )

بیان مسأله :

در کتب روانشناسی لغات و اصطلاحات بسیاری را می توان یافت که هر کدام به تناسبی ذکر شده و نویسنده و گوینده را از آن مسأله اضطراب مقصد بوده است. مثل لغت : نگرانی، دلشوره، بیم، هراس، بیقراری، پریشان حالی، ترس، موهوم، ترس مبهم و مجهول و … آنچه که در معرض ان قابل ذکر است. اینست که اضطراب یک حالت عاطفی است که در ان عامل مبهمی از ترس ناشی از پیش بینی حوادث نامطلوب وجود دارد.

(قائمی، علمی، 1368، ص 140)

بطور کلی شاید بتوان اضطراب را به منزلۀ احساسی رنج آوری که با یک موقعیت ضربه آمیز کنونی یا با انتظار خطری که به شیء نامعین وابسته است، تعریف کرد. به عبارت دیگر اضطراب مفهوم تهدید یا ناایمنی است که آزمودنی منبع آنرا بوضوح درک نمی کند.

(پ، دادستان، 1370، ص 72)

هر موجود باهوشی ضطراب دارد. می توان گفت که اضطراب یک حالت کاملاً طبیعی و سهم کسانی است که کمی فکر می کنند. همۀ قدمهایی را که انسانیت به جلو بر می دارد، همۀ کشفهای علمی، هنری، ادبی، نیز بر اساس اضطراب انجام می گیرد. می توان گفت که ده درصد اضطرابها برای یک انسان عادی ضرورت دارد، اما متأسفانه این درصد همیشه نیست.

(گنجی، خسرو، 1372، ص 379)

افسردگی یک واکنش روانی – زیستی (سایکو بیولوژیک) عادی در مقابل استرس است. هر کسی به طول عمر یابد با فشارها و و استرسهای زندگی مبارزه کند، چون بشر یک واخد سایکوبیولوژیک است، به هر تغییر فکری و جسمی که موجب تغییرات شیمیایی سلسله اعصاب مرکزی گردد، از خود واکنش نشان داده و با هر استرس از نظر جسمی و روحی مبارزه خواد کرد.

(پور افکاری، 1371، ص 7)

افسردگی محدود به زمان و مکان خاصی نیست بلکه واکنشی است در مقابل استرس، حالتی که در هر زمان و برای هر کس، ممکن است اتفاق بیافتند. به جرأت می توان گفت که نیمی از افراد بالغ در دوره ای از عمر خود دچار اتین حالت بوده اند و متأسانه اکثریت این توده از افسردگی خود آگاه نبوده و نیستند.

(همان منابع، ص 9 – 8)

ما همه دچار افسردگی می شویم، افسردگی می تواند به تنهایی پدید آید ولی اغلب همراه احساس تشویش و اضطراب است. این حالت احساس ناخوشایند پیش بینی بروز ناراحتی است. خود حالت افسردگی می تواند در افراد مستعد ایجاد نگرانی کند. در برخی دیگر افسردگی در پیوستگی با نگرانی بوجود آید و یا توسط آن آغاز می شود.

(رواندوست، 1369، ص 10 – 9)

افسردگی بزرگترین مسأله ای است که سلامت نوع بشر را تهدید می کند و در واقع چنان گسترش وسیعی دارد که در میان ناراحتی های روانی می تواند بعنوان سرماخوردگی معمولی تصور شود، ولی بین افسردگی تفاوت وحشتناک وجود دارد.

افسردگی می تواند کشنده باشد. تحقیقات دربارۀ میزان خودکشی نشان می دهد که در سالهای اخیر این میزان، افزایش حیرت انگیزی حتی در بین کودکان و نوجوانان داشت است.

(حریری، نجلا، 1369، ص 11)

50 تا 70 درصد بیماران افسرده، اضطراب یا تفکرات وسواسی دارند، 20 تا 30 درصد بیماران اساساً مضطرب، افسردگی را تجربه می نند.

(پورافکاری، 1368، ص 169)

موسیقی بیان اندیشه والا در قالب اصوات می باشد، موسیقی در ایران از دیر باز مظهر یوند سه گانه علم و هنر و اخلاق ملکوتی بوده و بزرگانی مانند ابن سینا، فارابی، عبدالقادر در مراغی، صفی الدین ارموسی و قطب الدین شیرازی که هر یک پیوند مقدسی به شمار می آیند چه بسا با آموزش صحیح در این برهه از زمان از میان دانشجویان و دانش پژوهان حاضر نیز تنی چند مشابه آن بزرگان، بالقوه وجود داشته باشد و تنها پرورش درست و دقیق لازم است نهفته های اینان را شکفته کند.

(مهدوی، رضا، 1372 ، ص 6)

اهمیت این مطالعه سنجش آرمیدگی موسیقی بر اضطراب در بیماری است که به تشخیص طبی نارسایی قلبی داده شده بود. علاوه بر این ارتباط بین خصوصیات اضطراب که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، می باشد.

یک نمونۀ 40 نفری بصورت تصادفی از بیماران دارای نارسایی قلبی، بعنوان گروه کنترل و گروه تجربی انتخاب شدند. یک کاهش معنادار آماری رد میزان ضربان قلب، میزان تنفس و نمرات اضطراب در گروهی که به موسیقی آرام بخش گوش می دادند پیدا شد. یک همبستگی مثبت معنا داری آماری بین میزان خصوصیات اضطراب و حالت پایانی میزان اضطراب بدست آمد.

یک همبستگی منفی معنا دار اماری بین میزان خصوصیات اضطراب و درجۀ تغییر درمان بعدی حالت اضطراب وقتیکه بعنوان یک تغییر خالص و همچنین یک تغییر درصدی یافت شد، نتایج نمایانگر این مطلب بود که موسیقی درمانی می تواند یک ملاحظۀ مؤثر برای کاهش سطوح حالت اضطراب در بیماران دارای نارسایی قلبی باشد.

(مندل، 1990، ص 420)

در مطالعه ای که توسط الهی – براهنی، انصاری در سال (1371) تحت عنوان بررسی تأثیرات موسیقی ایرانی بر افراد افسرده انجام شده است، نشان می دهد که افراد افسرده در مقایسه با افراد بیمار واژه های منفی بیشتری را به خاطر آوردند، و افراد افسرده واژه های مثبت بیشتری را نسبت به افراد بیمار یادآوری کرده اند.

(پورتراب، 1372، ص 90)

متأسفانه محقق د رابطه با موضوع تحقیق در داخل کشور به تحقیقی دست نیافت و آنچه هم بدست آمد صرف تحقیقاتی در ارتباط غیر مستقیم با اولین متغیر تحقیق یعنی مستقل تمرینات موسیقی بود اما در زیمنۀ دومین متغیر تحقیق متغیر وابسته (اضطراب و افسردگی) تحقیقات متعددی وجود داشت با توجه به عوامل نامبرده در پژوهش حاضر پژوهشگران بدنبال این مسأله که آیا رابطه ای بین تمرینات موسیقی و میزان اضطراب و افسردگی وجود دارد یا خیر؟

اهداف تحقیق :

هدف کلی تحقیق :بررسی و مقایسۀ میزان اضطراب وافسردگی بین نوازندگان موسیقی و افراد عادی است.

هدف اختصاصی تحقیق : برای دستیابی به هدف اساسی تحقیق، اهداف ویژۀ زیر را دنبال می کنیم :

1 ) تعیین میزان اضطراب و افسردگی در نوازندگان موسیقی

2 ) تعیین میزان اضطراب و افسردگی در افراد عادی

3 ) آیا تأثیر موسیقی بر هیجانات، تأثیی مثبت است یا منفی؟

4 ) تعیین رابطه بین تمرینات موسیقی و افزایش یا کاهش اضطراب افسردگی

از طرفی گفته شده است که موسیقی در اصل تجربه های هیجانی است. نوع و محتوای آن می تواند بر حسب خود هیجانها متنوع و گسترده باشد. هدف این مطالعه بررسی این مسأله بود که آیا موسیقی بعنوان یک تجربۀ هیجانی می تواند به هیجانات انسان تأثیر بگذارد؟

ضرورت و اهمیت تحقیق :

فایده و هدف این تحقیق این است که ایدۀ تازه ای نسبت به اضطراب و افسردگی به وجود آید و طرز تفکر جدیدی برای کاهش اضطراب و افسردگی پدید آید و این روش راهی باشد برای افراد مضطراب و افسرده که اضطراب و افسردگی ناشی از بحران نوجوانی را کاهش داده و باعث پیشرفت آنها در موارد یادگیری موسیقی درس و موارد دیگر باشد.

بطور کلی در جامعۀ ما بسیاری از فراد از هنر بویژه هنر ارزشمند موسیقی درک صحیحی ندارد. این تحقیق نشان خواهد داد که موسیقی از چه ارزش بالایی برخوردار است. کلا هنرمندان موسیقی و موسیقی دان از شصیت و روحیۀ بسیار گسترده و پرمعنایی برخوردارند.

بساری از هنرمندان ما که به معنی عمق این هنر عظیم پی برده اند آنرا در زندگی خود به کار بسته اند و از لحاظ شخصیت خانوادگی، تربیت فرزندان، شیوۀ ادارۀ زندگی کاملاً موفق بوده اند.

هنر موسیقی تنها سرگرمی نیست بلمه حرکتی است که باید به حیات انسانی یک ملت نظم و تربیت بدهد یعنی آن مسائل دینی و اخلاقی و سنتهای قابل قبول اخلاقی و مربوط به زندگی اجتماعی و فردی که بدون آنها تمامی آگاهی از طبیعت زیان آور و بی معناست و موسیقی نیز هنر است که عضو حیات انسانی است و شعور را یک قدم به حوزل احساس منتقل می کند.

موسیقی که دین بوسیلۀ علم راهنمای اوست و باید این نتیجه را داشته باشد که همزیستی مسالمت آمیز، انسانها را ضمانت کند و به طور کالی هنر باید زور و تعدی را از میان بردارد و تنها هنر است که از عهدۀ اینکار برمی آید و شاید ددر آینده علم راه آرمانهای نو و عالیتر دیگری را بر روی هنر بگشاید و هنر آنها را تحقق بخشد.

فراهم آوردن زمینۀ لازم برای حصول نوعی شناخت جامع – علمی و علمی از موسیقی است. به طوریکه تفکر و اندیشۀ هنرجو در راستای حصول همین شناخت تقویت شده نو بتواند بعداً با آگاهی تمام راه خود را انتخاب کند.

مسئله شناخت و بینش در موسیقی اگر مهمترین مسأله به طور اخص نباشد، به وطر اعم از مهمترین است و همین شناخت است که پایه های راه آینده را خواهد ساخت.

(نیکو نژاد، حسین، 1371، ص 18)

فرضیه های تحقیق :

1 ) بین اضطراب نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت وجود دارد.

2 ) بین افسردگی نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت وجود دارد.

پیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان

لینک منبع و پست :

افسردگی در هنرمندان


http://medadrangi1395.blog.ir/post/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86

افسردگی هنرمندان – حاشیه…
haashieh-dar-matn.persianblog.ir/tag/افسردگی_هنرمندان‎Cached
Similarاین‌که هنرمندان بیش از بقیه جامعه در معرض افسردگی هستند شاید بخشی‌اش به شرایط
کاری نامطمئن و سیاست‌های متغیری مرتبط است که هر روز با آن دست‌وپنجه نرم …
توصیف افسردگی از نگاه هنرمندان – برترین ها
www.bartarinha.ir/fa/news/…/توصیف-افسردگی-از-نگاه-هنرمندان‎Cached7 ژانويه 2017 … به آثار هنری زیاد که توسط هنرمندان متعدد در توصیف افسردگی خلق شده نگاهی
بیندازید و ببینید آن ها افسردگی را چطور احساس یا تصور می کنند.
بازیگران و افراد مشهوری که به افسردگی دچار شدند+تصاویر – روز نو
roozno.com/…/بازیگران-و-افراد-مشهوری-که-به-افسردگی-دچار-شدندتصاویر‎Cached13 جولای 2016 … بسیاری از چهره های مشهور و بازیگران با همان چیزهایی سر و کله می زنند که دیگر مردم
عادی با آنها مواجهند و افسردگی یکی از همین چیزها است. سلبریتی …
افسردگی شیدایی و هنرمندان – ماهنامه گزارش
www.gozaresh.com/fa/contents/845/افسردگی-شیدایی-و-هنرمندان‎Cached
Similar5 مه 2015 … افسردگی شیدایی و هنرمندان. رابین ویلیامز1، بازیگر 63 ساله‌ای که در فیلم «مرد 200
ساله» هرگز پیر نمی‌شد و از زنده ماندن خسته شده بود، روز سه شنبه …
ارتباط بین افسردگی و خلاقیت درهنر – Error
sayeh-news.ir/Show.php?SID=1902‎Cached
Similarپژوهش‌هایی که بر اساس زندگینامه بسیاری از هنرمندان بزرگ انجام شده است نشان می‌دهد
که … به ویژه در مورد افرادی که از افسردگی از نوع دوقطبی رنج می‌برند چرا که توانایی

هنرمندان به سرعت به سمت افسردگی شدید می‌روند | خبرگزاری ایلنا
www.ilna.ir/…/383792-هنرمندان-به-سرعت-به-سمت-افسردگی-شدید-می-روند‎Cached23 ژوئن 2016 … هنرمندان به سرعت به سمت افسردگی شدید می‌روند. ایلنا: «داریوش مهرجویی»، کارگردان
سینمای ایران، روز گذشته میهمان «موسسه هنرمندان پیشکسوت» بود …
توصیف افسردگی از نگاه هنرمندان +عکس | پایگاه خبری ریشه
www.rishenews.com/news/32859‎Cached8 ژانويه 2017 … به آثار هنری زیاد که توسط هنرمندان متعدد در توصیف افسردگی خلق شده نگاهی
بیندازید و ببینید آن ها افسردگی را چطور احساس یا تصور می کنند.
افسردگی بازیگر زن معروف ایرانی به خاطر شکست عشقی! +عکس
persianv.com/…/افسردگی-بازیگر-زن-معروف-ایرانی-به-خاطر.html‎Cachedافسردگی شهره لرستانی به خاطر شکست عشقی بخشی از حرفهای شهره لرستانی را
بخوانید: *افسردگی بیماری بسیار موذی و خزنده‌ای است. … عکس های خانوادگی هنرمندان و
چهره های مشهور ۱۴۴ · عکس های جدید بازیگران و افراد مشهور ایرانی ۲۷۴ · واکنش چهره ها به

توصیف افسردگی از نگاه هنرمندان+عكس
tabnakbato.ir/fa/news/…/توصیف-افسردگی-از-نگاه-هنرمندانعكس‎Cached8 ژانويه 2017 … زندگی همیشه آسان نیست. گاهی اوقات خرد کننده، تاریک و غم انگیز می شود. به آثار
هنری زیاد که توسط هنرمندان متعدد در توصیف افسردگی خلق شده …
بازیگران هالیوودی که قربانی افسردگی شدند/عکس – افکار نیوز
www.afkarnews.ir/…/659720-بازیگران-هالیوودی-که-قربانی-افسردگی-شدند-عکس‎Cached13 سپتامبر 2017 … تجربه نشان داده است که بازیگران و هنرمندان مشهور بسیاری هستند که به بیماری
افسردگی مبتلا می‌شوند.
معرفی هنرمندان ایرانی که این روزها با بیماری مبارزه می کنند + عکس
roozplus.com/…/معرفی-هنرمندان-ایرانی-که-این-روزها-با-بیماری-مبارزه-می-کنند-عکس‎Cached25 جولای 2016 … مدتی است که پیاپی نام هنرمندان مختلفی از عرصه‌های گوناگون را می‌شنویم که در حال
مبارزه با یک بیماری هستند، الگوهایی که به مردم یاد می‌دهند چطور در …
هنرمندان و ستارگانی که از مشکلات افسردگی شدید رنج می بردند + عکس
www.naghdefarsi.com/gossip/6805-1391-01-18-07-07-46.html‎Cached
Similar7 آوريل 2012 … در میان افراد موفق دنیا هستند افرادی که در دوره ای از زندگی‌شان دچار افسردگی شده‌اند.
عده ای با این بیماری جنگیده‌اند ولی عده‌ای با آن به مرگ رسیده‌اند.
خودکشی طنزپردازان افسرده؛ تناقضی در دل تمدن غرب + تصاویر و فیلم …
https://www.mashreghnews.ir/…/خودکشی-طنزپردازان-افسرده-تناقضی-در-دل-تمدن-غرب-تصاویر-و-فیلم‎Cached22 نوامبر 2015 … وی چهار علت خودکشی را از هم متمایز می‌سازد: مالیخولیا، افسردگی، وسوسه بزهکارانه و
تصمیم آنی مثلاً ناشی از دیدن چاقو. گر چه خودکشی هنرمندان ممکن …
توصیه برخی از هنرمندان برای مقابله با افسردگی های پس از جدایی …
rooziato.com/1396115905/مقابله-با-افسردگی-های-پس-از-جدایی/‎Cachedصرف نظر از تمامی مقاله های علمی و پیشنهادهای متخصصان، در این مطلب، توصیه هایی
که برخی از هنرمندان جهانی در این باب داشته اند را برایتان ذکر کرده ایم.
افسردگی یکی از بازیگران زن ایرانی به خاطر شکست عشقی · جدید 96 …
gahar.ir/افسردگی-یکی-از-بازیگران-زن-ایرانی-به-خا/‎Cachedشهره لرستانی از بازیگران زن ایرانی و معروفی است که از ماجرای عشق شکست خورده
اش پرده برداشت. در ادامه ماجرای افسردگی او به خاطر شکست عشقی را می خوانید.
۷ هنرمند بنام که از بیماری های روانی رنج می بردند – نت نوشت
https://netnevesht.ir/7-artists-who-suffered-mental-illness/‎Cachedدر این بین هنرمندان هم از این رنج ها و درد های روحی در امان نبوده اند و بسیاری از نقاشان،
آهنگسازان، نویسندگان و نوازندگان از افسردگی، اختلال دو قطبی و اسکیزوفرنی رنج …
میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی (شهرستان کرج …
stshop.ir/post-15809-میزان-اضطراب-و-افسردگی-هنرمندان-با-افر‎Cached14 ژوئن 2017 … میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی (شهرستان کرج) فرمت فایل: WORD (
قابل ویرایش) مقدمه: هیچ انسانی از افسردگی و اضطراب، تشویش و …
ستاره مشهور سینما به افسردگی شدید مبتلا شد – جام جم آنلاین
jamejamonline.ir/…/ستاره-مشهور-سینما-به-افسردگی-شدید-مبتلا-شد‎Cached
Similar20 ژانويه 2015 … یکی از بهترین بازیگران و مشهور‌ترین ستارگان سینمای هند با شهامت اعلام کرد که
سال گذشته به افسردگی شدید دچار شد.
میهن – 8 شغلی که افسرده گی می آورد
www.erkinqachmas.blogfa.com/post-91.aspx‎Cached
Similarاحتمال ابتلا به افسردگی در هنرمندان و نویسندگان مرد بیشتر است. (تقریبا هفت
درصد کسانی که تمام‌وقت کار می‌کنند.) لگ می‌گوید: «چیزی که من بین هنرمندان و …
برآیش و بیماری: – Google Books Result
https://books.google.co.uk/books?isbn=178083053X
ابراهیم هرندی – ‎2011 – Literary Collections
… اسث؛ اين امكان در كسانى كه ندر يا مادر آنها افسرده است، هأ » بيشتر از ديكران است و
… نوآورىست٠ شماس بزركئى از هنرمندان بزرصك جهان هماره از افسردكئى رنج مىبرند٠ …(word) فایل ورد مقاله بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی …
pf2.ir/files/21637.htm‎Cached16 سپتامبر 2017 … (word) فایل ورد مقاله بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی
دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می …
وقتی ستارگان عالم هنر از مشکلات شان می گویند: ادل: افسردگی آزارم می دهد
https://ir.voanews.com/a/music-stars-depression/3579465.html‎Cached3 نوامبر 2016 … افسردگی و اعتیاد به الکل و مواد مخدر در بین هنرمندان دنیای موسیقی و سینما خبر تازه
ای نیست اما گاهی از چهره هایی خبر های اینچنین منتشر می شود که …
تحقیق بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی
bankmaghale.ir/تحقیق-بررسی-و-مقایسه-ميزان-اضطراب-و-افس/‎Cached
Similarتحقیق بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی مربوطه به
صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۰ صفحه است . بلافاصله بعد

آلزایمر و هنرمندان – نمناک
namnak.com/آلزایمر-هنرمندان.p231‎Cached
Similarآلزایمر و آلزایمر در هنرمندان و آلزایمر در نقاش ها را در نمناک بخوانید. … همچنین سابقه
افسردگی درمان نشده نیز احتمال ابتلا به آلزایمر را افزایش خواهد داد. از سویی عوامل …
دانلود تحقیق افسردگی در هنرمندان – 118 دانلود
https://118download.ir/دانلود-تحقیق-افسردگی-در-هنرمندان/‎Cached24 ا کتبر 2017 … دانلود تحقیق افسردگی در هنرمندان دانلود تحقیق افسردگی در هنرمندان فصل اول :
معرفی پژوهش مقدمه بیان مساله اهداف تحقیق اهداف اختصاصی تحقیق …
زنان موسیقی ایران – از اسطوره تا امروز: Women of Iranian Music – Google Books Result
https://books.google.co.uk/books?isbn=1595844678
Tooka Maleki, توکا ملکی – ‎2014 – History
روح الله خالقى برنامه هايى به نام (يادى أز هنرمندان ايران) براى راديو تهيه و تنظيم كرد
كه … آوازش كه از دل برمى آيد، أما دلى افسرده و قلبى يزمرده، ساليان درازاز صفحه هاى …بازیگران ایرانی | ماجرای افسردگی مهران مدیری! – مطالب برگزیده – نیاز روز
boro.niazerooz.com/hot-keys/بازیگران-ایرانی/63911.htm‎Cached
Similar8 سپتامبر 2011 … مهران مدیری این‌بار در جشن حافظ اعلام کرد که افسرده است. … که احتمالا به بحث
موردنظر ما نزدیک‌تر بوده و بیشتر درباره هنرمندان و کمدین‌ها صدق می‌کند.
مبارزه با افسردگی عنوان نقاشی های جدید هنرمند لهستانی Dawid …
varune.com/مبارزه-با-افسردگی-عنوان-نقاشی-های-جدید/‎Cached1 مه 2017 … مبارزه با افسردگی عنوان نقاشی های جدید هنرمند لهستانی Dawid Planeta .مبارزه با
افسردگی کار آسانی نیست مخصوصا اگر بخواهید به تنهایی به …
۱۰ شغل با بالاترین نرخ افسردگی – مجله کسب و کار بازده
bazdeh.org/۱۰-شغل-با-بالاترین-نرخ-افسردگی/‎Cachedدر اینجا ۱۰ طیف شغلی معرفی می‌شود که بین کارکنان آن نرخ افسردگی در سطح
بالایی گزارش شده … احتمال ابتلا به افسردگی در هنرمندان و نویسندگان مرد بیشتر
است.
هنرمندان مشهوری که به اختلال دوقطبی مبتلا بودند – شفاآنلاین
shafaonline.ir/…/هنرمندان-مشهوری-که-به-اختلال-دوقطبی-مبتلا-بودند‎Cached
Similar6 نوامبر 2014 … شفا آنلاین:اختلال دوقطبی (یا شیدایی – افسردگی) نوعی اختلال خلقی و یک بیماری
روانی است و ویژگی اختلال دوقطبی گذارهای متعدد بین افسردگی و …
آیا خلاقیت و نبوغ با گرایش به اختلالات روانی ارتباط دارد؟
avincenter.ir/Other.aspx?Id=69‎Cached
Similar27 فوریه 2012 … جالب است بدانیم كه پژوهش‌‌ها مؤید آن است که در بین هنرمندان به‌طورِ عام و نویسندگان …
ارسطو خلاقیت را با صرع، مالیخولیا، و افسردگی مرتبط می‌سازد و …
ربکا براکمن: آیا استفاده از دارو می تواند از افسردگی و استرس پس از …

► 18:23https://www.ted.com/talks/rebecca_brachman_could_a_drug_prevent_depression_and_ptsd/transcript?language=fa
14 Dec 2016 – 18 min
این بیماری مصرف نیز نامیده می شد، و اختلال مختص شاعران هنرمندان و روشنفکران بود. و برخی بر این باور بودند که باعث افزایش حساسیت می باشد و …
چهره، چهره … با فریدا: Faces of Frida – Google Books Result
https://books.google.co.uk/books?isbn=1595843973
Noushin Moeini Kermanshahi, نوشین معینی کرمانشاهی – ‎2013 – Painters
هنرمندان بيشتاز وبيرو أن انقلاب بود، برأى صادر كردن كمونيسم، أز طريق مرزهاى هنرى
… أسمان بر سرخانة أبى، روزبهروز خاكسترى ترمى شد و خانوادةً فريداً را افسرده ترمى …جام نیوز :: JamNews – پرستو صالحی از افسردگی هنرمندان خارج از ایران …
www.jamnews.ir/detail/News/728891‎Cached24 ا کتبر 2016 … پرستو صالحی گفت: خیلی از هنرمندانی که از ایران خارج شدند افسردگی می‌گیرند،
زیرا دیگر آنها را نمی‌شناسند، ما به سوپرمارکت می‌رویم، مردم عکس …
کتاب «علیه افسردگی ملی» نوشته ژولیا کریستوا منتشر شد …
https://www.mehrnews.com/news/3805814/‎Cached25 ا کتبر 2016 … «علیه افسردگی ملی» مجموعه گفتگوهایی است که هنرمندان و نویسندگانی چون فیلیپ
پتی، رینر گانال و روبن گالو با فیلسوف فرانسوی، ژولیا …
سینما-چشم ۱۰: – Google Books Result
https://books.google.co.uk/books?isbn=1780835507
پرویز جاهد – ‎
… روابط انسانی (مانند آثاریانچو)، با اینکه هر دوی این هنرمندان سبک نزدیکی به تار …
فضا باعث می شد به شکلی غیرواقعی نومید کننده و افسرده کننده به نظر بیاید.فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی: A Comprehensive … – Google Books Result
https://books.google.co.uk/books?isbn=1595845488
Farajollah Khodaparasti, فرج اله خداپرستی – ‎2016 – Poetry
شنواختن آزرده: افسرده، اندوهگین، دلتنگ، دلگیر، رنجیده، غمگین، غمناک، مجروح، مکدر،
… تقراضی، شادمان آرتیست: آکتور، بازیگر، ستاره، هنرپیشه، هنرمند آرزو: آرمان، …قمری که خورشید شد: A Moon Became The Sun – Google Books Result
https://books.google.co.uk/books?isbn=1595845135
Zobideh Jahangiri – Shabnam, زبیده جهانگیری – شبنم – ‎2015 – History
… این بابت احساسی پشیمانی کند؛ استاد عدم حضور هنرمندان در مراسم تشییع بانو …
بعد از سالیان دراز، ساز دربغلی، افسرده و غمگین، اما با شکوه، به نواختن پرداخت و …سیستم مغزی/ رفتاری، کمال‌گرایی و علائم افسردگی در دانشجویان
psychstudies.alzahra.ac.ir/article_2079.html‎Cachedبنابراین، می‌توان بیان کرد که رابطة بین علائم افسردگی با کمال‌گرایی و سیستم
… به عنوان وضع‌کنندگان معیار‌ها و منتقدان آن‌ها گرایش داشته باشند (مهرابی‌زاده هنرمند و

اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری گروهی بر علائم افسردگی، اضطراب …
jcp.semnan.ac.ir/article_2147.html‎Cachedتمام شرکت‌کنندگان پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه اضطراب بک و مقیاس پاسخ
نشخوارگونه را … نتیجه‌گیری: درمان کوتاه مدت فعال سازی رفتاری در بهبود علایم
افسردگی و اضطراب و نیز … مهدی زمستانی؛ ایران داودی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یداله
زرگر.
با افسردگی مان چه کنیم؟ – عصر ایران
www.asriran.com/fa/news/386752/با-افسردگی-مان-چه-کنیم‎Cached
Similarافسردگی یک نوع اختلال حالت (خلق) است که منجر به احساس مداوم ناراحتی و از دست دادن
علاقه می شود. همچنین به نام های افسردگی عمیق، اختلال افسرده کننده عمیق و …
فرم داخلی شنوائی: – Google Books Result
https://books.google.co.uk/books?isbn=1780832281
علی فتحی‌مقدم – ‎2012 – Literary Collections
… هنرمند خرد بيشه را عمر دو بابست در اين روز( تا به يكى تجربه آموختى١ با دكرى
صحبت يك عمر كهخورىستإ از اين دوجرخه جروىترم از اين كبودى افسرده ترى عصر
وقتى …زندگی داستان‌سرای دانمارک: – Google Books Result
https://books.google.co.uk/books?isbn=1780831315
اشکان آویشن – ‎2012 – Literary Collections
او يس از يك غيبت طولانى كه به عنوان يك هنرمند فقير، يايتخت دانمارك را ترك كرده …
اهل ادب در دانمارك، خسته و افسرده هستم، مرا در آغوش كرفت، بوسيد و كفت: شجاع باش!توصیف افسردگی از نگاه هنرمندان+عکس – آخرین اخبار – اخبار – خط امید …
www.khateomid.ir/…/توصیف-افسردگی-از-نگاه-هنرمندان+عکس.html‎Cached7 ژانويه 2017 … به آثار هنری زیاد که توسط هنرمندان متعدد در توصیف افسردگی خلق شده نگاهی
بیندازید و ببینید آن ها افسردگی را چطور احساس یا تصور می کنند.
بررسی و مقایسه ميزان اضطراب و افسردگي هنرمندان با افراد عادي …
persianmaghale.com/بررسی-و-مقایسه-ميزان-اضطراب-و-افسردگي-ه/‎Cachedمطلب بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی مشتمل ۹۸
صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه …
12 علت عجیب افسردگی! – بیتوته
www.beytoote.com/psychology/…/strange3-cause-depression.html‎Cached
Similar12 علت عجیب افسردگی علت عجیب افسردگی,علت‌های تعجب‌آور افسردگی ,افسردگی
هوای گرم, … افسردگی هوای گرم زمانی اتفاق می‌افتد که بدن یک تاخیر برای وفق
یافتن با فصل جدید را تجربه می‌کند. ….. اخبار فرهنگی,اخبار هنرمندان,اخبار
بازیگران …
دیوان فرخی یزدی: Divan Farrokhi Yazdi – Google Books Result
https://books.google.co.uk/books?isbn=1595845887
Hosein Makki, حسین مکی – ‎2016 – Juvenile Nonfiction
… و دوست یک دل وایکرو باش هم پیشهٔ پنجهٔ هنرمندان باشی در صلح عمومی علم عالم باش
… لاف محبت یکروز از درد و غم زمانه افسرده مباشی روز (ر گردش آسمان زمین بتا بزند …اثربخشی درمان فراتشخیصی بر علائم اضطراب، افسردگی، راهبردهای …
search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile…
Title: اثربخشی درمان فراتشخیصی بر علائم اضطراب، افسردگی، راهبردهای شناختی
تنظیم هیجانی و عملکرد عمومی زنان مبتلا به اضطراب و … مهرابی زاده هنرمند, مهناز2
توصیف افسردگی از نگاه هنرمندان
sadkhabar.ir/fa/news/336734/توصیف-افسردگی-از-نگاه-هنرمندان‎Cached7 ژانويه 2017 … به آثار هنری زیاد که توسط هنرمندان متعدد در توصیف افسردگی خلق شده نگاهی
بیندازید و ببینید آن ها افسردگی را چطور احساس یا تصور می کنند.
نشانه های اصلي اختلال افسردگي اساسي – نمایش محتوای تولیدات ویژه …
chb.irib.ir/-/نشانه-های-اصلي-اختلال-افسردگي-اساسي‎Cachedافسردگي، مجموعه ای از حالات مختلف روحي و رواني است كه از احساس خفيف ملال تا
سكوت و دوري از فعاليت روزمره بروز میکند. اختلال افسردگي اساسي یکي از
شایعترین تشخیص های روانپزشکی است كه مشخصه آن خلق افسرده است و … نخبگان و
هنرمندان.
شغل هایی که با بالاترین میزان افسردگی مواجه هستند – مجله قرمز
redmag.ir/careers-with-high-rates-of-depression/‎Cachedلگ می گوید: “چیزی که من زیاد در هنرمندان می بینم، بیماری دو قطبی( شیدایی،
افسردگی) است، در بسیاری مواقع در افراد هنرمند اختلالات خلقی تشخیص داده نشده و یا
درمان …
اعتیاد، یکی از تبعات منفی افسردگی زنان | خبرگزاری بانوان …
www.awna.af/1396/…/اعتیاد،-یکی-از-تبعات-منفی-افسردگی-زنان/‎Cached14 مه 2017 … ترتیب: سودابه احراری «روی آوردن بیماران افسرده به اعتیاد بستگی به مکانیزم‌های
دفاعی بدن دارد. خیلی از افراد هستند که افسردگی دارند ولی به طرف …
افسردگی و راه های مقابله با آن – مشروح
mashrooh.com/health/item/depression‎Cached18 سپتامبر 2017 … افسردگی اغلب به نحوی فرد را ناتوان و نا امید می کند که در نظرش دنیا تمام شده تلقی
می شود. پوچی واحساس بی … اگر احساس افسردگی می کنید، بهتر است کاری برای
مبارزه با آن انجام دهید. افسردگی خود به خود … هنر و هنرمند · شعر و ترانه …
روایتی از افسردگی و تنهایی بازیگران مشهور – سیمرغ
seemorgh.com/culture/theater/368973-تئاتر-الف-وارد-میشود/‎Cached12 آگوست 2017 … نمایش«الف وارد می‌شود» به نویسندگی آرمان طیران و کارگردانی برکه فروتن داستان
تنهایی و افسردگی بازیگران مشهوری است که پس از دوره‌ای شهرت …
گالری طراحان آزاد | افسردگی عمیق – Azad Art Gallery
azadart.gallery/fa/artistexhibitionsingle.aspx?id=94‎Cachedصفحه اصلی · هنرمندان; نمایشگاه. نمایشگاه آینده · نمایشگاه کنونی · نمایشگاه گذشته ·
اخبار · پروژه … افسردگی عمیق. رزیتا شرف‌جهان · رزیتا شرف‌جهان · رزیتا شرف‌جهان.
بررسي افسردگي، هيجان خواهي، پرخاشگري، سبك هاي دلبستگي و …
fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=98534‎Cached
Similarدانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي افسردگي، هيجان خواهي، پرخاشگري
، سبك هاي … نویسندگان: مهرابي زاده هنرمند مهناز, فتحي كيهان, شهني ييلاق منيجه.
دلیل به خاک سپرده نشدن پیکر حامد هاکان در قطعه هنرمندان/ او سرطان …
www.ritmeno.ir/…/دلیل-به-خاک-سپرده-نشدن-پیکر-حامد-هاکان-در-قطعه-هنرمندان-او-سرطان-نداشت-فقط-افسرده-بود‎Cached9 ا کتبر 2017 … او هیچ‌گونه مریضی جسمی نداشت و تنها مشکل افسردگی داشت. … کریمی درباره علت
تدفین نشدن حامد هاکان در قطعه هنرمندان بهشت‌زهرا نیز گفت: «زمانی …
با مشاهیر مبتلا به افسردگی آشنا شوید – پیام سلامت
https://www.payamesalamat.com/با-مشاهیر-مبتلا-به-افسردگی-آشنا-شوید/‎Cached20 آوريل 2017 … افراد مشهوری نیز ممکن است به افسردگی مبتلا شوند. در ادامه این مطلب مجله پیام سلامت
با مشاهیر مبتلا به افسردگی آشنا می شوید.
روانکاوی ، روان شناسی ، روانپزشکی – بیماریهای روانی در میان هنرمندان
psychoanalyst.blogfa.com/post/20‎Cachedقسمت اعظم آن نيز مربوط به بيماري‌هاي خلقي و در راس آن افسردگي است. دکتر فليکس
پست، روانپزشک و پژوهشگر انگليسي، در بين 50 نفر از نامدارترين نويسندگان …
بازیگران ستاره افسرده هالیوود چه کسانی هستند؟ – پارس ناز
www.parsnaz.com/بازیگران-ستاره-افسرده-هالیوود-چه-کسان.html‎Cachedبازیگران ستاره افسرده هالیوود چه کسانی هستند؟ در این مطلب نام بازیگران ستاره
افسرده هالیوود را که در دورانی از زندگی شان به افسردگی مبتلا بوده اند.
انتقاد یک امام جمعه از تجویز کنسرت برای افسرده ها – روزنامه دنیای اقتصاد
donya-e-eqtesad.com/…/3314225-انتقاد-یک-امام-جمعه-از-تجویز-کنسرت-برای-افسرده-ها‎Cached2 روز پیش … وی با اشاره به اینکه نماز می‌تواند جوانان را از افسردگی رهایی بخشد، اظهار کرد: باید
روحانیون، مسئولین، شعرا و هنرمندان به مقوله نماز بپردازند و توجه …
پروفسور مرتضی هنری(افسردگی) – آپارات

► 23:09https://www.aparat.com/v/Fa1CI/پروفسور_مرتضی_هنری%28افسردگی%29
27 Apr 2017 – 23 min
421. توضیحات پروفسور مرتضی هنری در مورد افسردگی. 8 اردیبهشت 1396. سلامت … اختصاصی: جشن تولد مرتضی پاشایی عزیز با حضور …
سفالگری راهی برای درمان افسردگی – مجله تندیس
https://tandismag.com/…/سفالگری-راهی-برای-درمان-افسردگی.html‎Cached18 سپتامبر 2017 … سفالگری راهی برای درمان افسردگی هنردرمانگران معتقدند استفاده از سفال در جلسات
هنردرمانی براندامهای حسی فرد، مخصوصا با حس لامسه مرتبط است …
رابطه اضطراب اجتماعی ، ادراک تصویر بدنی، کمالگرایی و افسردگی با …
psychology.iauahvaz.ac.ir/article_530905.html‎Cachedنتایج نشان داد که ترکیب سه متغیر افسردگی، ادراک تصویر بدنی و اضطراب
اجتماعی، قوی‌ترین … اختلالات خوردن، اضطراب اجتماعی، ادراک تصویر بدنی ،
کمالگرایی و افسردگی. … مرضیه مشعل پور ؛ فرح نادری؛ علیرضا حیدرئی؛ مهناز
مهرابی زاده هنرمند.
افسردگی بازیگری که در 1سال 2 بار باردار شد(عکس) – ایران ناز
www.irannaz.com/depression-actor-who-became-pregnant-2-times-in-1-year-s.html‎Cached
Similarافسردگی بازیگری که در 1سال 2 بار باردار شد(عکس). مجموعه : گالری عکس بازیگران
… تازه ترین تصاویر و خبرهای بازیگران و هنرمندان · جدیدترین عکس های زیبای …
افراد مشهور مبتلا به اختلال دوقطبی – اقتصاد آنلاین
www.eghtesadonline.com/…/199514-افراد-مشهور-مبتلا-به-اختلال-دوقطبی‎Cached13 ژوئن 2017 … ونسان ون‌گوگ، هنرمند افسانه‌ای که یکی از چشمگیرترین نقاش‌های دنیا بوده در …
مختلف، مشکلات او را ناشی از صرع، افسردگی و اختلال دوقطبی می‌دانند.
فیلمسازان ما بیشتر به افسردگی مردم دامن می‌زنند/ در شهر زامبی‌ها زندگی …
shabestan.ir/mobile/detail/news/661760‎Cached14 ا کتبر 2017 … فیلمسازان ما بیشتر به افسردگی مردم دامن می‌زنند/ در شهر زامبی‌ها زندگی … وی با
بیان اینکه وظیفه هنرمندان فرهنگسازی رفتارهای مناسب و خوب در جامعه …
سلبریتی هایی که افسردگی را تجربه کرده | لواسآنلاین
www.lavasanline.ir/سلبریتی-هایی-که-افسردگی-را-تجربه-کرده-ا/‎Cached23 سپتامبر 2017 … 6.5 درصد از جمعیت جهان دچار افسردگی هستند که بسیاری از افراد مشهور نیز در بین آن
ها قرار دارند.
افسردگی پدران پس از زایمان همسرانشان – مجله ونوس – دانشنامه فرزند
https://mag.farzand.net/…/افسردگی-پدران-پس-از-زایمان-همسرانشان/‎Cached5 ا کتبر 2017 … اگرچه افسردگی پس از زایمان در تازه‌مادرها به خوبی شناخته شده و کاملاً شرح داده … در
این مطلب می‌توانید با افسردگی پدران پس از تولد نوزاد، علائم احتمالی آن و … با فرا
رسیدن سال جدید و عید نوروز ۱۳۹۶ بسیاری از هنرمندان،; خلاقیت آشپز …
از مجموعه مقالات منتشر شده در سکولاريسم نو
www.newsecularism.com/…/011411.Massud-Noghrekar-Suicide-amongst-artists.htm‎Cached
Similar14 ژانويه 2011 … خودکشی در میان هنرمندان در بسیاری از کشورها، به ویژه در اروپا و امریکا، …. به
خودکشی هنرمندانی نیز اشاره می شود که از افسردگی و اعتياد رنج نمی …

 • دانلود عوامل موثر بر فرآیند پوشش كاری
 • دانلود تحقیق ماوراء صوت (Ultrasound)
 • دانلود پژوهش طراحی فنی – استادیوم ورزشی
 • دانلود پژوهش رنگ در نشانه (پیكتوگرام)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحولات اجتماعی
 • دانلود پژوهش آجر سبک
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه تفکر انتقادی
 • دانلود پژوهش كاربرد كامپیوتری بردارهای رتیز وابسته به بار
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه مواد مخدر
 • دانلود مقاله آمار میزان بارندگی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه مطالعات تاب آوری
 • دانلود پژوهش آمار عامل های کاهش ازدواج کدامند؟
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهریه در اسلام
 • دانلود پژوهش آمار
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی مدیریت
 • دانلود تحقیق نقش سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پژوهشگری معلمان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازی رایانه ای
 • دانلود پژوهش بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها
 • دانلود مبانی نظری بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینما
 • دانلود مبانی نظری قدرت در نگاه مارکسیسم، نخبه گرایان و…
 • دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات
 • دانلود پژوهش خواص سوپرآلیاژها و مقاومت آنها در برابر خوردگی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی چیست
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت
 • دانلود پژوهش ذوب و تصفیه فولاد
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس
 • نقد و بررسی آثار معماری جیمز استرلینگ
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد
 • نقاشی دیواری دو امام زاده در استان گیلان شهر لاهیجان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به مواد مخدر
 • تکنولوژی اجراء در سد خاکی با هسته رسی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش استنادها درایران وجهان
 • چرا و چگونه میکرو RNA ها را بررسی می کنند ؟ MicroRNA: Why Study It and How
 • ادبیات و پیشینه تحقیق بازار سرمایه
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق در اسلام
 • دانلود مقاله حشرات، قارچ، میكروارگانیسم ها
 • ادبیات و پیشینه تحقیق افسردگی
 • دانلود مقاله اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اختیارات سرمایه گذاری
 • دانلود مقاله خوراک تغذیه در گاو
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای
 • دانلود مقاله خوراک حیوانات اهلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف پیشرفت تحصیلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان (فصل دوم)
 • دانلود مبانی و پیشینه نظری هویت و نحوه شکل گیری آن (فصل دوم پایان نامه)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری رابطه فرسودگی شغلی و شغل آموزگاری
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری دلزدگی زوجین در زندگی زناشویی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه کاری کارکنان(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویتی(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی مادران باردار(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد ویژگی های شخصیتی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های مدیریت(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک بینایی و شنوایی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی و سلامت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویت فردی و پیشرفت تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه و ابعاد حافظه(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های عشق ورزی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش انگیزه یادگیری بالینی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خود تنظیمی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه های انگیزه پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال ADHD یا بیش فعالی و نقص توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی و افکار خودکشی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد سرشت و منش در شخصیت (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و شیوه های فرزندپروری(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش موسیقی درمانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش امیدواری و امید به زندگی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سوگیری توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اعتیاد و مصرف مواد(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روان درمانی حمایتی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های عملکرد تحصیلی و پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های اجتماعی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مولفه های خلاقیت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارهای خودکنترلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداری و خویشتن داری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش راهبرد های فراشناخت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی فردی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد تربیت معنوی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ماهواره و نهاد خانواده(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای فراشناخت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل محتوا(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس تحصیلی(فصل دوم)
 • <a rel="nofollow" href="http://doc.lono.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%
  لینک منبع و پست :

  افسردگی در هنرمندان


  http://pishine.wordpressblog.ir/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-2/

  افسردگی هنرمندان – حاشیه…
  haashieh-dar-matn.persianblog.ir/tag/افسردگی_هنرمندان‎Cached
  Similarاین‌که هنرمندان بیش از بقیه جامعه در معرض افسردگی هستند شاید بخشی‌اش به شرایط
  کاری نامطمئن و سیاست‌های متغیری مرتبط است که هر روز با آن دست‌وپنجه نرم …
  توصیف افسردگی از نگاه هنرمندان – برترین ها
  www.bartarinha.ir/fa/news/…/توصیف-افسردگی-از-نگاه-هنرمندان‎Cached7 ژانويه 2017 … به آثار هنری زیاد که توسط هنرمندان متعدد در توصیف افسردگی خلق شده نگاهی
  بیندازید و ببینید آن ها افسردگی را چطور احساس یا تصور می کنند.
  بازیگران و افراد مشهوری که به افسردگی دچار شدند+تصاویر – روز نو
  roozno.com/…/بازیگران-و-افراد-مشهوری-که-به-افسردگی-دچار-شدندتصاویر‎Cached13 جولای 2016 … بسیاری از چهره های مشهور و بازیگران با همان چیزهایی سر و کله می زنند که دیگر مردم
  عادی با آنها مواجهند و افسردگی یکی از همین چیزها است. سلبریتی …
  هنرمندان به سرعت به سمت افسردگی شدید می‌روند | خبرگزاری ایلنا
  www.ilna.ir/…/383792-هنرمندان-به-سرعت-به-سمت-افسردگی-شدید-می-روند‎Cached23 ژوئن 2016 … هنرمندان به سرعت به سمت افسردگی شدید می‌روند. ایلنا: «داریوش مهرجویی»، کارگردان
  سینمای ایران، روز گذشته میهمان «موسسه هنرمندان پیشکسوت» بود …
  افسردگی شیدایی و هنرمندان – ماهنامه گزارش
  www.gozaresh.com/fa/contents/845/افسردگی-شیدایی-و-هنرمندان‎Cached
  Similar5 مه 2015 … افسردگی شیدایی و هنرمندان. رابین ویلیامز1، بازیگر 63 ساله‌ای که در فیلم «مرد 200
  ساله» هرگز پیر نمی‌شد و از زنده ماندن خسته شده بود، روز سه شنبه …
  بازیگران ایرانی | ماجرای افسردگی مهران مدیری! – مطالب برگزیده – نیاز روز
  boro.niazerooz.com/hot-keys/بازیگران-ایرانی/63911.htm‎Cached
  Similar8 سپتامبر 2011 … مهران مدیری این‌بار در جشن حافظ اعلام کرد که افسرده است. … که احتمالا به بحث
  موردنظر ما نزدیک‌تر بوده و بیشتر درباره هنرمندان و کمدین‌ها صدق می‌کند.
  ارتباط بین افسردگی و خلاقیت درهنر – Error
  sayeh-news.ir/Show.php?SID=1902‎Cached
  Similarپژوهش‌هایی که بر اساس زندگینامه بسیاری از هنرمندان بزرگ انجام شده است نشان می‌دهد
  که … به ویژه در مورد افرادی که از افسردگی از نوع دوقطبی رنج می‌برند چرا که توانایی

  توصیف افسردگی از نگاه هنرمندان+عكس
  tabnakbato.ir/fa/news/…/توصیف-افسردگی-از-نگاه-هنرمندانعكس‎Cached8 ژانويه 2017 … زندگی همیشه آسان نیست. گاهی اوقات خرد کننده، تاریک و غم انگیز می شود. به آثار
  هنری زیاد که توسط هنرمندان متعدد در توصیف افسردگی خلق شده …
  افسردگی بازیگر زن معروف ایرانی به خاطر شکست عشقی! +عکس
  persianv.com/…/افسردگی-بازیگر-زن-معروف-ایرانی-به-خاطر.html‎Cachedافسردگی شهره لرستانی به خاطر شکست عشقی بخشی از حرفهای شهره لرستانی را
  بخوانید: *افسردگی بیماری بسیار موذی و خزنده‌ای است. … عکس های خانوادگی هنرمندان و
  چهره های مشهور ۱۴۴ · عکس های جدید بازیگران و افراد مشهور ایرانی ۲۷۴ · واکنش چهره ها به

  معرفی هنرمندان ایرانی که این روزها با بیماری مبارزه می کنند + عکس
  roozplus.com/…/معرفی-هنرمندان-ایرانی-که-این-روزها-با-بیماری-مبارزه-می-کنند-عکس‎Cached25 جولای 2016 … مدتی است که پیاپی نام هنرمندان مختلفی از عرصه‌های گوناگون را می‌شنویم که در حال
  مبارزه با یک بیماری هستند، الگوهایی که به مردم یاد می‌دهند چطور در …
  ستاره مشهور سینما به افسردگی شدید مبتلا شد – جام جم آنلاین
  jamejamonline.ir/…/ستاره-مشهور-سینما-به-افسردگی-شدید-مبتلا-شد‎Cached
  Similar20 ژانويه 2015 … یکی از بهترین بازیگران و مشهور‌ترین ستارگان سینمای هند با شهامت اعلام کرد که
  سال گذشته به افسردگی شدید دچار شد.
  بازیگران هالیوودی که قربانی افسردگی شدند/عکس – افکار نیوز
  www.afkarnews.ir/…/659720-بازیگران-هالیوودی-که-قربانی-افسردگی-شدند-عکس‎Cached13 سپتامبر 2017 … تجربه نشان داده است که بازیگران و هنرمندان مشهور بسیاری هستند که به بیماری
  افسردگی مبتلا می‌شوند.
  هنرمندان و ستارگانی که از مشکلات افسردگی شدید رنج می بردند + عکس
  www.naghdefarsi.com/gossip/6805-1391-01-18-07-07-46.html‎Cached
  Similar7 آوريل 2012 … در میان افراد موفق دنیا هستند افرادی که در دوره ای از زندگی‌شان دچار افسردگی شده‌اند.
  عده ای با این بیماری جنگیده‌اند ولی عده‌ای با آن به مرگ رسیده‌اند.
  افسردگی یکی از بازیگران زن ایرانی به خاطر شکست عشقی · جدید 96 …
  gahar.ir/افسردگی-یکی-از-بازیگران-زن-ایرانی-به-خا/‎Cachedشهره لرستانی از بازیگران زن ایرانی و معروفی است که از ماجرای عشق شکست خورده
  اش پرده برداشت. در ادامه ماجرای افسردگی او به خاطر شکست عشقی را می خوانید.
  خودکشی طنزپردازان افسرده؛ تناقضی در دل تمدن غرب + تصاویر و فیلم …
  https://www.mashreghnews.ir/…/خودکشی-طنزپردازان-افسرده-تناقضی-در-دل-تمدن-غرب-تصاویر-و-فیلم‎Cached22 نوامبر 2015 … وی چهار علت خودکشی را از هم متمایز می‌سازد: مالیخولیا، افسردگی، وسوسه بزهکارانه و
  تصمیم آنی مثلاً ناشی از دیدن چاقو. گر چه خودکشی هنرمندان ممکن …
  توصیه برخی از هنرمندان برای مقابله با افسردگی های پس از جدایی …
  rooziato.com/1396115905/مقابله-با-افسردگی-های-پس-از-جدایی/‎Cachedصرف نظر از تمامی مقاله های علمی و پیشنهادهای متخصصان، در این مطلب، توصیه هایی
  که برخی از هنرمندان جهانی در این باب داشته اند را برایتان ذکر کرده ایم.
  ۷ هنرمند بنام که از بیماری های روانی رنج می بردند – نت نوشت
  https://netnevesht.ir/7-artists-who-suffered-mental-illness/‎Cachedدر این بین هنرمندان هم از این رنج ها و درد های روحی در امان نبوده اند و بسیاری از نقاشان،
  آهنگسازان، نویسندگان و نوازندگان از افسردگی، اختلال دو قطبی و اسکیزوفرنی رنج …
  میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی (شهرستان کرج …
  stshop.ir/post-15809-میزان-اضطراب-و-افسردگی-هنرمندان-با-افر‎Cached14 ژوئن 2017 … میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی (شهرستان کرج) فرمت فایل: WORD (
  قابل ویرایش) مقدمه: هیچ انسانی از افسردگی و اضطراب، تشویش و …
  برآیش و بیماری: – Google Books Result
  https://books.google.co.uk/books?isbn=178083053X
  ابراهیم هرندی – ‎2011 – Literary Collections
  … اسث؛ اين امكان در كسانى كه ندر يا مادر آنها افسرده است، هأ » بيشتر از ديكران است و
  … نوآورىست٠ شماس بزركئى از هنرمندان بزرصك جهان هماره از افسردكئى رنج مىبرند٠ …میهن – 8 شغلی که افسرده گی می آورد
  www.erkinqachmas.blogfa.com/post-91.aspx‎Cached
  Similarاحتمال ابتلا به افسردگی در هنرمندان و نویسندگان مرد بیشتر است. (تقریبا هفت
  درصد کسانی که تمام‌وقت کار می‌کنند.) لگ می‌گوید: «چیزی که من بین هنرمندان و …
  دانلود تحقیق افسردگی در هنرمندان – 118 دانلود
  https://118download.ir/دانلود-تحقیق-افسردگی-در-هنرمندان/‎Cached24 ا کتبر 2017 … دانلود تحقیق افسردگی در هنرمندان دانلود تحقیق افسردگی در هنرمندان فصل اول :
  معرفی پژوهش مقدمه بیان مساله اهداف تحقیق اهداف اختصاصی تحقیق …
  (word) فایل ورد مقاله بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی …
  pf2.ir/files/21637.htm‎Cached16 سپتامبر 2017 … (word) فایل ورد مقاله بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی
  دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می …
  آلزایمر و هنرمندان – نمناک
  namnak.com/آلزایمر-هنرمندان.p231‎Cached
  Similarآلزایمر و آلزایمر در هنرمندان و آلزایمر در نقاش ها را در نمناک بخوانید. … همچنین سابقه
  افسردگی درمان نشده نیز احتمال ابتلا به آلزایمر را افزایش خواهد داد. از سویی عوامل …
  وقتی ستارگان عالم هنر از مشکلات شان می گویند: ادل: افسردگی آزارم می دهد
  https://ir.voanews.com/a/music-stars-depression/3579465.html‎Cached3 نوامبر 2016 … افسردگی و اعتیاد به الکل و مواد مخدر در بین هنرمندان دنیای موسیقی و سینما خبر تازه
  ای نیست اما گاهی از چهره هایی خبر های اینچنین منتشر می شود که …
  زنان موسیقی ایران – از اسطوره تا امروز: Women of Iranian Music – Google Books Result
  https://books.google.co.uk/books?isbn=1595844678
  Tooka Maleki, توکا ملکی – ‎2014 – History
  روح الله خالقى برنامه هايى به نام (يادى أز هنرمندان ايران) براى راديو تهيه و تنظيم كرد
  كه … آوازش كه از دل برمى آيد، أما دلى افسرده و قلبى يزمرده، ساليان درازاز صفحه هاى …تحقیق بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی
  bankmaghale.ir/تحقیق-بررسی-و-مقایسه-ميزان-اضطراب-و-افس/‎Cached
  Similarتحقیق بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی مربوطه به
  صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۰ صفحه است . بلافاصله بعد

  مبارزه با افسردگی عنوان نقاشی های جدید هنرمند لهستانی Dawid …
  varune.com/مبارزه-با-افسردگی-عنوان-نقاشی-های-جدید/‎Cached1 مه 2017 … مبارزه با افسردگی عنوان نقاشی های جدید هنرمند لهستانی Dawid Planeta .مبارزه با
  افسردگی کار آسانی نیست مخصوصا اگر بخواهید به تنهایی به …
  ۱۰ شغل با بالاترین نرخ افسردگی – مجله کسب و کار بازده
  bazdeh.org/۱۰-شغل-با-بالاترین-نرخ-افسردگی/‎Cachedدر اینجا ۱۰ طیف شغلی معرفی می‌شود که بین کارکنان آن نرخ افسردگی در سطح
  بالایی گزارش شده … احتمال ابتلا به افسردگی در هنرمندان و نویسندگان مرد بیشتر
  است.
  ربکا براکمن: آیا استفاده از دارو می تواند از افسردگی و استرس پس از …

  ► 18:23https://www.ted.com/talks/rebecca_brachman_could_a_drug_prevent_depression_and_ptsd/transcript?language=fa
  14 Dec 2016 – 18 min
  این بیماری مصرف نیز نامیده می شد، و اختلال مختص شاعران هنرمندان و روشنفکران بود. و برخی بر این باور بودند که باعث افزایش حساسیت می باشد و …
  آیا خلاقیت و نبوغ با گرایش به اختلالات روانی ارتباط دارد؟
  avincenter.ir/Other.aspx?Id=69‎Cached
  Similar27 فوریه 2012 … جالب است بدانیم كه پژوهش‌‌ها مؤید آن است که در بین هنرمندان به‌طورِ عام و نویسندگان …
  ارسطو خلاقیت را با صرع، مالیخولیا، و افسردگی مرتبط می‌سازد و …
  سیستم مغزی/ رفتاری، کمال‌گرایی و علائم افسردگی در دانشجویان
  psychstudies.alzahra.ac.ir/article_2079.html‎Cachedبنابراین، می‌توان بیان کرد که رابطة بین علائم افسردگی با کمال‌گرایی و سیستم
  … به عنوان وضع‌کنندگان معیار‌ها و منتقدان آن‌ها گرایش داشته باشند (مهرابی‌زاده هنرمند و

  هنرمندان مشهوری که به اختلال دوقطبی مبتلا بودند – شفاآنلاین
  shafaonline.ir/…/هنرمندان-مشهوری-که-به-اختلال-دوقطبی-مبتلا-بودند‎Cached
  Similar6 نوامبر 2014 … شفا آنلاین:اختلال دوقطبی (یا شیدایی – افسردگی) نوعی اختلال خلقی و یک بیماری
  روانی است و ویژگی اختلال دوقطبی گذارهای متعدد بین افسردگی و …
  جام نیوز :: JamNews – پرستو صالحی از افسردگی هنرمندان خارج از ایران …
  www.jamnews.ir/detail/News/728891‎Cached24 ا کتبر 2016 … پرستو صالحی گفت: خیلی از هنرمندانی که از ایران خارج شدند افسردگی می‌گیرند،
  زیرا دیگر آنها را نمی‌شناسند، ما به سوپرمارکت می‌رویم، مردم عکس …
  چهره، چهره … با فریدا: Faces of Frida – Google Books Result
  https://books.google.co.uk/books?isbn=1595843973
  Noushin Moeini Kermanshahi, نوشین معینی کرمانشاهی – ‎2013 – Painters
  هنرمندان بيشتاز وبيرو أن انقلاب بود، برأى صادر كردن كمونيسم، أز طريق مرزهاى هنرى
  … أسمان بر سرخانة أبى، روزبهروز خاكسترى ترمى شد و خانوادةً فريداً را افسرده ترمى …کتاب «علیه افسردگی ملی» نوشته ژولیا کریستوا منتشر شد …
  https://www.mehrnews.com/news/3805814/‎Cached25 ا کتبر 2016 … «علیه افسردگی ملی» مجموعه گفتگوهایی است که هنرمندان و نویسندگانی چون فیلیپ
  پتی، رینر گانال و روبن گالو با فیلسوف فرانسوی، ژولیا …
  سینما-چشم ۱۰: – Google Books Result
  https://books.google.co.uk/books?isbn=1780835507
  پرویز جاهد – ‎
  … روابط انسانی (مانند آثاریانچو)، با اینکه هر دوی این هنرمندان سبک نزدیکی به تار …
  فضا باعث می شد به شکلی غیرواقعی نومید کننده و افسرده کننده به نظر بیاید.فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی: A Comprehensive … – Google Books Result
  https://books.google.co.uk/books?isbn=1595845488
  Farajollah Khodaparasti, فرج اله خداپرستی – ‎2016 – Poetry
  شنواختن آزرده: افسرده، اندوهگین، دلتنگ، دلگیر، رنجیده، غمگین، غمناک، مجروح، مکدر،
  … تقراضی، شادمان آرتیست: آکتور، بازیگر، ستاره، هنرپیشه، هنرمند آرزو: آرمان، …قمری که خورشید شد: A Moon Became The Sun – Google Books Result
  https://books.google.co.uk/books?isbn=1595845135
  Zobideh Jahangiri – Shabnam, زبیده جهانگیری – شبنم – ‎2015 – History
  … این بابت احساسی پشیمانی کند؛ استاد عدم حضور هنرمندان در مراسم تشییع بانو …
  بعد از سالیان دراز، ساز دربغلی، افسرده و غمگین، اما با شکوه، به نواختن پرداخت و …اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری گروهی بر علائم افسردگی، اضطراب …
  jcp.semnan.ac.ir/article_2147.html‎Cachedتمام شرکت‌کنندگان پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه اضطراب بک و مقیاس پاسخ
  نشخوارگونه را … نتیجه‌گیری: درمان کوتاه مدت فعال سازی رفتاری در بهبود علایم
  افسردگی و اضطراب و نیز … مهدی زمستانی؛ ایران داودی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یداله
  زرگر.
  با افسردگی مان چه کنیم؟ – عصر ایران
  www.asriran.com/fa/news/386752/با-افسردگی-مان-چه-کنیم‎Cached
  Similarافسردگی یک نوع اختلال حالت (خلق) است که منجر به احساس مداوم ناراحتی و از دست دادن
  علاقه می شود. همچنین به نام های افسردگی عمیق، اختلال افسرده کننده عمیق و …
  فرم داخلی شنوائی: – Google Books Result
  https://books.google.co.uk/books?isbn=1780832281
  علی فتحی‌مقدم – ‎2012 – Literary Collections
  … هنرمند خرد بيشه را عمر دو بابست در اين روز( تا به يكى تجربه آموختى١ با دكرى
  صحبت يك عمر كهخورىستإ از اين دوجرخه جروىترم از اين كبودى افسرده ترى عصر
  وقتى …زندگی داستان‌سرای دانمارک: – Google Books Result
  https://books.google.co.uk/books?isbn=1780831315
  اشکان آویشن – ‎2012 – Literary Collections
  او يس از يك غيبت طولانى كه به عنوان يك هنرمند فقير، يايتخت دانمارك را ترك كرده …
  اهل ادب در دانمارك، خسته و افسرده هستم، مرا در آغوش كرفت، بوسيد و كفت: شجاع باش!دیوان فرخی یزدی: Divan Farrokhi Yazdi – Google Books Result
  https://books.google.co.uk/books?isbn=1595845887
  Hosein Makki, حسین مکی – ‎2016 – Juvenile Nonfiction
  … و دوست یک دل وایکرو باش هم پیشهٔ پنجهٔ هنرمندان باشی در صلح عمومی علم عالم باش
  … لاف محبت یکروز از درد و غم زمانه افسرده مباشی روز (ر گردش آسمان زمین بتا بزند …افسردگی و راه های مقابله با آن – مشروح
  mashrooh.com/health/item/depression‎Cached18 سپتامبر 2017 … افسردگی اغلب به نحوی فرد را ناتوان و نا امید می کند که در نظرش دنیا تمام شده تلقی
  می شود. پوچی واحساس بی … اگر احساس افسردگی می کنید، بهتر است کاری برای
  مبارزه با آن انجام دهید. افسردگی خود به خود … هنر و هنرمند · شعر و ترانه …
  اثربخشی درمان فراتشخیصی بر علائم اضطراب، افسردگی، راهبردهای …
  search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile…
  Title: اثربخشی درمان فراتشخیصی بر علائم اضطراب، افسردگی، راهبردهای شناختی
  تنظیم هیجانی و عملکرد عمومی زنان مبتلا به اضطراب و … مهرابی زاده هنرمند, مهناز2
  راههای غلبه بر افسردگی – بیتوته
  www.beytoote.com/…m/ways-of-overcoming-depression.html‎Cached
  Similarاین حالت معمولاً پس از چند روز برطرف می‌شود و شخص به زندگی طبیعی باز می‌گردد. اما
  آنچه پزشکان آن را افسردگی می‌نامند، حالت افسردگی به این شکل نیست. بلکه این …
  توصیف افسردگی از نگاه هنرمندان+عکس – آخرین اخبار – اخبار – خط امید …
  www.khateomid.ir/…/توصیف-افسردگی-از-نگاه-هنرمندان+عکس.html‎Cached7 ژانويه 2017 … به آثار هنری زیاد که توسط هنرمندان متعدد در توصیف افسردگی خلق شده نگاهی
  بیندازید و ببینید آن ها افسردگی را چطور احساس یا تصور می کنند.
  نشانه های اصلي اختلال افسردگي اساسي – نمایش محتوای تولیدات ویژه …
  chb.irib.ir/-/نشانه-های-اصلي-اختلال-افسردگي-اساسي‎Cachedافسردگي، مجموعه ای از حالات مختلف روحي و رواني است كه از احساس خفيف ملال تا
  سكوت و دوري از فعاليت روزمره بروز میکند. اختلال افسردگي اساسي یکي از
  شایعترین تشخیص های روانپزشکی است كه مشخصه آن خلق افسرده است و … نخبگان و
  هنرمندان.
  بررسی و مقایسه ميزان اضطراب و افسردگي هنرمندان با افراد عادي …
  persianmaghale.com/بررسی-و-مقایسه-ميزان-اضطراب-و-افسردگي-ه/‎Cachedمطلب بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی مشتمل ۹۸
  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه …
  پایان نامه افسردگی در هنرمندان | FLNT
  flnt.ir/html/22190‎Cached17 جولای 2017 … پایان نامه افسردگی در هنرمندان چکیده پژوهش: این پژوهش براساس مطالعات متعددی که
  رابطه موسیقی، اضطراب و افسردگی را مورد تایید قرار داده است …
  شعر نو : افسردگی ادبی
  shereno.com/post-19513.html‎Cachedافسردگی ادبی , نویسنده: جلال صابری نژاد,سئوالی که امروز ذهن اکثر ما را به خود
  مشغول کرده ، چرا سروده های اکثر عزیران و هنرمندان رنگ و بوی بهار و طراوت زندگی را
  ندارند …
  اعتیاد، یکی از تبعات منفی افسردگی زنان | خبرگزاری بانوان …
  www.awna.af/1396/…/اعتیاد،-یکی-از-تبعات-منفی-افسردگی-زنان/‎Cached14 مه 2017 … ترتیب: سودابه احراری «روی آوردن بیماران افسرده به اعتیاد بستگی به مکانیزم‌های
  دفاعی بدن دارد. خیلی از افراد هستند که افسردگی دارند ولی به طرف …
  پایان نامه افسردگی در هنرمندان |19270| بلودانلود
  buy.bluedl.ir/post/19270.html‎Cached2 فوریه 2017 … این صفحه از سایت «بلودانلود» درباره |پایان نامه افسردگی در هنرمندان| است. شناسه
  این فایل در سایت «بلودانلود»: ‘19270’ – اطلاعات بیشتر درمورد …
  گالری طراحان آزاد | افسردگی عمیق – Azad Art Gallery
  azadart.gallery/fa/artistexhibitionsingle.aspx?id=94‎Cachedصفحه اصلی · هنرمندان; نمایشگاه. نمایشگاه آینده · نمایشگاه کنونی · نمایشگاه گذشته ·
  اخبار · پروژه … افسردگی عمیق. رزیتا شرف‌جهان · رزیتا شرف‌جهان · رزیتا شرف‌جهان.
  روایتی از افسردگی و تنهایی بازیگران مشهور – سیمرغ
  seemorgh.com/culture/theater/368973-تئاتر-الف-وارد-میشود/‎Cached12 آگوست 2017 … نمایش«الف وارد می‌شود» به نویسندگی آرمان طیران و کارگردانی برکه فروتن داستان
  تنهایی و افسردگی بازیگران مشهوری است که پس از دوره‌ای شهرت …
  بررسي افسردگي، هيجان خواهي، پرخاشگري، سبك هاي دلبستگي و …
  fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=98534‎Cached
  Similarدانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي افسردگي، هيجان خواهي، پرخاشگري
  ، سبك هاي … نویسندگان: مهرابي زاده هنرمند مهناز, فتحي كيهان, شهني ييلاق منيجه.
  شغل هایی که با بالاترین میزان افسردگی مواجه هستند – مجله قرمز
  redmag.ir/careers-with-high-rates-of-depression/‎Cachedلگ می گوید: “چیزی که من زیاد در هنرمندان می بینم، بیماری دو قطبی( شیدایی،
  افسردگی) است، در بسیاری مواقع در افراد هنرمند اختلالات خلقی تشخیص داده نشده و یا
  درمان …
  بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد … – فراست
  frost.rspf.ir/frost/20273/html‎Cached15 ا کتبر 2017 … مقایسه و بررسی میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا به… بیان مسئله: آیا بین میزان
  پرخاشگری در افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون (hyper …
  دلیل به خاک سپرده نشدن پیکر حامد هاکان در قطعه هنرمندان/ او سرطان …
  www.ritmeno.ir/…/دلیل-به-خاک-سپرده-نشدن-پیکر-حامد-هاکان-در-قطعه-هنرمندان-او-سرطان-نداشت-فقط-افسرده-بود‎Cached9 ا کتبر 2017 … او هیچ‌گونه مریضی جسمی نداشت و تنها مشکل افسردگی داشت. … کریمی درباره علت
  تدفین نشدن حامد هاکان در قطعه هنرمندان بهشت‌زهرا نیز گفت: «زمانی …
  با مشاهیر مبتلا به افسردگی آشنا شوید – پیام سلامت
  https://www.payamesalamat.com/با-مشاهیر-مبتلا-به-افسردگی-آشنا-شوید/‎Cached20 آوريل 2017 … افراد مشهوری نیز ممکن است به افسردگی مبتلا شوند. در ادامه این مطلب مجله پیام سلامت
  با مشاهیر مبتلا به افسردگی آشنا می شوید.
  انتقاد یک امام جمعه از تجویز کنسرت برای افسرده ها – روزنامه دنیای اقتصاد
  donya-e-eqtesad.com/…/3314225-انتقاد-یک-امام-جمعه-از-تجویز-کنسرت-برای-افسرده-ها‎Cached3 روز پیش … وی با اشاره به اینکه نماز می‌تواند جوانان را از افسردگی رهایی بخشد، اظهار کرد: باید
  روحانیون، مسئولین، شعرا و هنرمندان به مقوله نماز بپردازند و توجه …
  خسارت ۳۲ میلیاردی خودکشی و افسردگی به اقتصاد ژاپن – BBC Persian
  www.bbc.com/…/09/100907_l07_world_japan_suicide_depression‎Cached7 سپتامبر 2010 … خسارت ۳۲ میلیاردی خودکشی و افسردگی به اقتصاد ژاپن … از کار بیکار شدن و
  مشکلات مربوط به تامین هزینه های درمانی، از علل اصلی افزایش خودکشی و گسترش
  افسردگی در ژاپن عنوان شده است … هنرمندان بالیوود وارد جهان مد می‌شوند.
  پروفسور مرتضی هنری(افسردگی) – آپارات

  ► 23:09https://www.aparat.com/v/Fa1CI/پروفسور_مرتضی_هنری%28افسردگی%29
  27 Apr 2017 – 23 min
  421. توضیحات پروفسور مرتضی هنری در مورد افسردگی. 8 اردیبهشت 1396. سلامت … اختصاصی: جشن تولد مرتضی پاشایی عزیز با حضور …
  روانکاوی ، روان شناسی ، روانپزشکی – بیماریهای روانی در میان هنرمندان
  psychoanalyst.blogfa.com/post/20‎Cachedقسمت اعظم آن نيز مربوط به بيماري‌هاي خلقي و در راس آن افسردگي است. دکتر فليکس
  پست، روانپزشک و پژوهشگر انگليسي، در بين 50 نفر از نامدارترين نويسندگان …
  میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی (شهرستان کرج ) | CH …
  chdl.ir/2017/…/14559-میزان-اضطراب-و-افسردگی-هنرمندان-با-افر.html‎Cached8 ژوئن 2017 … از دانلود فایل مطمئن هستم قیمت: 80000 ریال موضوع: میزان اضطراب و افسردگی
  هنرمندان با افراد عادی (شهرستان کرج) فرمت فایل: WORD (قابل …
  افسردگی یکی از بازیگران زن ایرانی به خاطر شکست عشقی · – آکاایران
  www.akairan.com/biography/…/news201610145114125515.html‎Cached14 ا کتبر 2016 … بازیگران زن ایرانی,افسردگی شهره لرستانی,شکست عشقی شهره لرستانی,عشق شهره
  لرستانی,عشق قدیمی شهره لرستانی,شهره لرستانی بعد از لاغری.
  سفالگری راهی برای درمان افسردگی – مجله تندیس
  https://tandismag.com/…/سفالگری-راهی-برای-درمان-افسردگی.html‎Cached18 سپتامبر 2017 … سفالگری راهی برای درمان افسردگی هنردرمانگران معتقدند استفاده از سفال در جلسات
  … نشان می‌دهد که جلسات هنردرمانی با استفاده از سفال در کاهش افسردگی و بهبود
  عملکرد روزانه، سلامت … گاگوسیان با نیل جنی هنرمند ناسازگار و تک‌رو.
  رابطه اضطراب اجتماعی ، ادراک تصویر بدنی، کمالگرایی و افسردگی با …
  psychology.iauahvaz.ac.ir/article_530905.html‎Cachedنتایج نشان داد که ترکیب سه متغیر افسردگی، ادراک تصویر بدنی و اضطراب
  اجتماعی، قوی‌ترین … اختلالات خوردن، اضطراب اجتماعی، ادراک تصویر بدنی ،
  کمالگرایی و افسردگی. … مرضیه مشعل پور ؛ فرح نادری؛ علیرضا حیدرئی؛ مهناز
  مهرابی زاده هنرمند.
  افراد مشهور مبتلا به اختلال دوقطبی – اقتصاد آنلاین
  www.eghtesadonline.com/…/199514-افراد-مشهور-مبتلا-به-اختلال-دوقطبی‎Cached13 ژوئن 2017 … ونسان ون‌گوگ، هنرمند افسانه‌ای که یکی از چشمگیرترین نقاش‌های دنیا بوده در …
  مختلف، مشکلات او را ناشی از صرع، افسردگی و اختلال دوقطبی می‌دانند.
  اکسپرسیونیسم – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
  https://fa.wikipedia.org/wiki/اکسپرسیونیسم‎Cachedاین هنرمندان برای رسیدن به اهداف خود رنگ‌های تند و مهیج و ضربات مکرر و هیجان زدهٔ قلم
  مو … فرورفتگی و افسردگی ون گوگ عمیق‌تر شد و در ژوئیه ۱۸۹۰ در سن ۳۷ سالگی به

 • دانلود عوامل موثر بر فرآیند پوشش كاری
 • دانلود تحقیق ماوراء صوت (Ultrasound)
 • دانلود پژوهش طراحی فنی – استادیوم ورزشی
 • دانلود پژوهش رنگ در نشانه (پیكتوگرام)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحولات اجتماعی
 • دانلود پژوهش آجر سبک
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه تفکر انتقادی
 • دانلود پژوهش كاربرد كامپیوتری بردارهای رتیز وابسته به بار
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه مواد مخدر
 • دانلود مقاله آمار میزان بارندگی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه مطالعات تاب آوری
 • دانلود پژوهش آمار عامل های کاهش ازدواج کدامند؟
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهریه در اسلام
 • دانلود پژوهش آمار
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی مدیریت
 • دانلود تحقیق نقش سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پژوهشگری معلمان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازی رایانه ای
 • دانلود پژوهش بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها
 • دانلود مبانی نظری بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینما
 • دانلود مبانی نظری قدرت در نگاه مارکسیسم، نخبه گرایان و…
 • دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات
 • دانلود پژوهش خواص سوپرآلیاژها و مقاومت آنها در برابر خوردگی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی چیست
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت
 • دانلود پژوهش ذوب و تصفیه فولاد
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس
 • نقد و بررسی آثار معماری جیمز استرلینگ
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد
 • نقاشی دیواری دو امام زاده در استان گیلان شهر لاهیجان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به مواد مخدر
 • تکنولوژی اجراء در سد خاکی با هسته رسی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش استنادها درایران وجهان
 • چرا و چگونه میکرو RNA ها را بررسی می کنند ؟ MicroRNA: Why Study It and How
 • ادبیات و پیشینه تحقیق بازار سرمایه
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق در اسلام
 • دانلود مقاله حشرات، قارچ، میكروارگانیسم ها
 • ادبیات و پیشینه تحقیق افسردگی
 • دانلود مقاله اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اختیارات سرمایه گذاری
 • دانلود مقاله خوراک تغذیه در گاو
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای
 • دانلود مقاله خوراک حیوانات اهلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف پیشرفت تحصیلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان (فصل دوم)
 • دانلود مبانی و پیشینه نظری هویت و نحوه شکل گیری آن (فصل دوم پایان نامه)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری رابطه فرسودگی شغلی و شغل آموزگاری
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری دلزدگی زوجین در زندگی زناشویی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه کاری کارکنان(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویتی(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی مادران باردار(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد ویژگی های شخصیتی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های مدیریت(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک بینایی و شنوایی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی و سلامت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویت فردی و پیشرفت تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه و ابعاد حافظه(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های عشق ورزی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش انگیزه یادگیری بالینی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خود تنظیمی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه های انگیزه پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال ADHD یا بیش فعالی و نقص توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی و افکار خودکشی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد سرشت و منش در شخصیت (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و شیوه های فرزندپروری(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش موسیقی درمانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش امیدواری و امید به زندگی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سوگیری توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اعتیاد و مصرف مواد(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روان درمانی حمایتی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های عملکرد تحصیلی و پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های اجتماعی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مولفه های خلاقیت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارهای خودکنترلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداری و خویشتن داری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش راهبرد های فراشناخت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی فردی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد تربیت معنوی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ماهواره و نهاد خانواده(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای فراشناخت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل محتوا(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس تحصیلی(فصل دوم)
 • <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://doc.lono.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%
 •       مطالب مرتبط

  درباره نویسنده:

  فرستادن دیدگاه

  نوشته‌های تازه

  × بستن تبلیغات